مراسم بهره برداری از بزرگراه شهید حسین همدانی (ادامه غربی بزرگراه شهید حکیم ) و تونل شهدای غزه (96/05/09)
تونل شهدای غزه 96/03/28
تست حریق تونل شهدای غزه 96/02/16
تونل شهدای غزه 96/2/16
تونل شهدای غزه 95/04/27

بازدید رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران از روند پیشرفت پروژه احداث تونل شهدای غزه 94/08/09

تونل حکیم 94/03/07

تقدیر از تلاشگران پروژه احداث تونل شهدای غزه 93/10/03

بازدید خبرنگاران از تونل حکیم 93/08/17

تونل حکیم 93/06/09

تونل حکیم 93/04/21

بازدید اعضای شورای شهر از تونل حکیم 93/04/14

پرتال غربی تونل حکیم 93/02/28

تونل حکیم 93/01/30

تونل حکیم 93/01/24

بازدید دکتر قالیباف از تونل حکیم 92/12/26

تونل حکیم 92/12/19

بازدید اعضای شورای شهر و مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از تونل حکیم 92/11/10