05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

» پروژه ها » شرکت یادمان سازه » تعمیر و نگهداری پل ها


خلاصه فعالیت های شرکت یادمان سازه در زمینه تعمیر و نگهداری پل ها

شرکت یادمان سازه مجری پروژه تعمیر ، نگهداری و مقاوم سازی پلهای شهر تهران تهران با ابعاد بزرگ و نوع سازه های خاص که به آن الحاق میشود و برای تعمیر و نگهداری پلها و معابر به یک سازمان دهی متمرکز نیاز داشت. در ابتدای سال 1391 معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران برای نگهداری از پلها و معایر پایتخت لایحه ایی در قالب ماموریت جدید شرکت یادمان سازه به شورای شهر فرستاد و شرکت یادمان سازه به عنوان یک سازمان تخصصی برای این موضوع در سال 1392 آغاز به کار کرد.

خلاصه فعالیت های شرکت یادمان سازه

تعمیر و نگهداری پل های سواره رو پراکنش پلهای مطالعه شده در گستره پهنه ها

پراکنش پلهای مطالعه شده در گستره پهنه ها
 تصاویر تعدادی از پل های تعمیر شده شهر تهران توسط شرکت یادمان سازه :پل چمران

پل چمران
پل فدائیان اسلام

پل فدائیان اسلام

پل قلعه مرغی

پل قلعه مرغی
پل کریمخان

پل کریمخان


پل میرداماد
پل ستاری

پل ستاری
پل حکیم - کارگر

پل حکیم - کارگر
پل فدائیان اسلام

پل فدائیان اسلام