آخرین اخبار تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمت
عاملین همکار

سامانه تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمت (مخصوص پیمانکاران ، مشاوران و تولیدکنندگان)


صورتجلسات


مخصوص تولیدکنندگان جدول و کفپوش بتنی


مخصوص تولیدکنندگان آسفالت

                                                      
                                                            (فهرست آخرین بررسی وضعیت تولیدکنندگان آسفالت)

                                                                                                                  تاریخ بروزرسانی 1398/06/01


سامانه امور پیمانکاران، قراردادها و مناقصات (مخصوص پرسنل شهرداری تهران)

تلفن تماس پشتیبانی: 96020177
ساعت تماس: 8 صبح لغایت 14 عصر - روزهای شنبه تا چهارشنبه
پست الکترونیکی : hamkaranmfo@tehran.ir