08/20/2017 - يكشنبه 29 مرداد 1396

ورود اعضا

شرکت های همکار

 

                                                                                                                         جهت ثبت نام و مشاهده کارت الکترونیکی در سامانه تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمت ( پیمانکاران / مشاوران ) بر روی تصویر فوق کلیک کنید.جهت دسترسی به سامانه امور پیمانکاران ، قرارداد ها و مناقصات بر روی تصویر فوق کلیک کنید.


تلفن پشتیبانی :  81420221  ساعت : 14 - 16

ایمیل : hamkaramfo@TEHRAN.IR


* * * * * * * * * * * * *  * * *

" فهرست ظرفیت "

پیمانکاران

مشاوران


" فهرست مشاوران ذیصلاح "" فهرست تولید کنندگان مجاز  "

آسفالت

جداول بتنی

کفپوش بتنی