06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397

ورود اعضا

اداره کل هماهنگی مناطق و سازمان ها

شرکت های همکار

 (مخصوص پیمانکاران و مشاوران)

 (مخصوص پرسنل شهرداری تهران)

 راهنمای ثبت نام

مشاهده کارت الکترونیکی

 مشاهده فهرست مجاز پیمانکاران و مشاوران

 جدول ظرفیت پیمانکاران

 جدول ظرفیت مشاوران

 مشاهده فهرست مجاز مشاوران بازرسی جوش

 تلفن تماس پشتیبانی:  96020175  تلفن تماس پشتیبانی:  96020176
 96020179

 ساعت تماس:  8 صبح لغایت 14 عصر - روزهای شنبه تا چهارشنبه


 (مخصوص تولیدکنندگان جدول و کفپوش بتنی)

 (مخصوص تولیدکنندگان آسفالت)

 راهنمای ثبت نام

فهرست مجاز جدول بتنی  راهنمای ثبت نام

  فهرست مجاز آسفالت

  فهرست مجاز کفپوش بتنی

 تلفن تماس پشتیبانی:  96020176  تلفن تماس پشتیبانی:

 96020176
 96020179

 96020177
 ساعت تماس:  8 صبح لغایت 14 عصر - روزهای شنبه تا چهارشنبه

  پست الکترونیکی : hamkaranmfo@tehran.ir