06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397

ورود اعضا

اداره کل هماهنگی مناطق و سازمان ها

نظارت عالیه میدانی


* -  * - * - * - * - *  - * -  * -  * -  * -  * - * - *

 

فهرست آرشیو فعالیت های گذشته :

 

 

صورتجلسه مقادیر پروزه های فنی و عمرانی سال 1394 مناطق 22 گانه 

( نمونه فرم پیوست موجود در سامانه فناوری اطلاعات و آمار )

راهنمای فرآیند ورود اطلاعات در سامانه


چک لیست های بازدید ( کاربرگ الصاقی  ) فایل فشرده شده 


* ارسال عملکرد مناطق در بزرگراه امام علی  فرم  پاور پوینت


* لیست سرویس های بهداشتی LSF منطقه 22 گانه

* اطلاعات پروژه های مناطق 22 گانه سال 1392

* فرم های پروژه های سرای محلات و ساختمان نواحی

* راهنمایی اجرای طرح بزرگراه ها

* فرم اعلام پیش بینی آدرسهای لکه گیری و درزگیری آسفالت طرح بزرگراه ها

* پلان کلی از عملیات اجرای طرح در مناطق 22 گانه