بهره برداری از تقاطع غيرهمسطح جنوب ميدان‌ اميركبير موسوم به تقاطع هوانيروز 91/12/16

پل امیرکبیر 91/11/01

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران ) از پل امیرکبیر 91/10/26

میدان امیرکبیر 91/07/12

تقاطع غیرهمسطح جنوب میدان امیرکبیر - آزادگان 91/04/08

تقاطع غیرهمسطح جنوب میدان امیرکبیر - آزادگان 90/12/09