05/21/2018 - دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

بخشنامه ها

 شماره بخشنامه
 موضوع  تاریخ ابلاغ
 پیوست
20/1203289 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
1396/10/24 دارد
20/553235 ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1396
1396/05/16
20/79640 ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b)
1396/01/30  
20/78341  شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395
1396/01/29 دارد
دارد
20/56061 فهارس بهای واحد پایه سال 1396
1396/01/26  
20/1323178 تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395
1395/10/25 دارد
20/484095 فهارس بهای واحد پایه سال 1395
1395/04/22  
20/350860 ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395
1395/03/24  
70/1340020 تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394
1394/11/03 دارد
70/356854 ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394
1394/03/27  
70/356167 تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393
1394/03/26  
70/348750 فهارس بهای واحد پایه سال 1394
1394/03/25  
10/278394 تفویض برخی از اختیارات مالی
1394/03/09  
10/276792 تفویض برخی از اختیارات مالی
1394/02/09  
70/1194518 مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو ها
1393/11/04 دارد
70/765265 فهارس بهای واحد پایه سال 1393
1393/07/14  
70/319759 فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاور
1393/03/27 دارد
70/262279 ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393
1393/03/13  
70/237101 شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392
1393/03/07  
70/100099 الزامات اقدامات نگهداشت معابر
1393/02/07  
10/6813 سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهران
1393/01/11  
70/23607 نحوه تعیین ضریب بالاسری برای قیمت های جدید
1393/01/19  
70/14381 شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
1393/01/17  
1328112 توضیحاتی درخصوص فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری
1392/12/04  
70/1301368 اخذ مجوز پیش از برگزاری مناقصه یا ارجاع قانونی کار
1392/11/28  
70/542216 فهارس بهای واحد پایه سال 1392
1392/05/16  
70/130994 حد نصاب مناقصات عمرانی در سال 1391
1391/02/12  
70/740/1348880 دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ)
1390/12/06 دارد
70/873001 رفع خسارات ناشی از بارندگی به روسازی معابر
1390/08/09  
70/950998 پرونده های مناقصات پیمانکاری پروژه های عمرانی
1390/08/30  
70/951007 روش برآورد هزینه اجرای کار، تعیین مبلغ اولیه پیمان، ضریب پیمان و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه
1390/08/30  
70/912920 جلوگیری از انسداد معابر و انهار در طی عملیات عمرانی
1390/08/18
70/913054 نمای کارگاه های عمرانی
1390/08/18
70/745171 دستورالعمل نحوه ی تعیین دامنه ی قیمت عادله در مناقصات پیمانکاری
1390/07/09
دارد
70/742303 حدود اختیارات تفویضی شورای عالی فنی شهرداری تهران به مجریان پروژه های عمرانی
1390/07/09

70/759982 راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران
1390/07/12
دارد
70/750030 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390
1390/07/10
دارد
70/740/622316 تآیید صورتحساب ها و صورت وضیعت ها توسط مشاوران عامل چهارم
1390/06/08

70/740/703757 انتخاب مشاور عامل چهارم
1390/06/29

70/668273 نحوه تعیین رتبه متناسب در فرآیند ارجاع کار به پیمانکاران و مشاوران
1390/06/20

70/512041 انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش
1390/05/10
دارد
70/372811 فرآیند انتخاب مشاور در معاملات متوسط
1390/04/08

70/274309 فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم
1390/03/17
دارد
70/90987 ایفای تعهدات مالی قراردادی مشاوران عامل چهارم
1390/02/03

70/90002 جدول تخلفات پیمانکاران و جرائم و محرومیت های مربوطه
1390/02/03

70/740/172306 بودجه ریزی عملیاتی
1390/02/24
دارد
70/740/165804 ضوابط پذیرش جداول بتنی
1390/02/21
دارد
70/740/133990 دستورالعمل کاهش و افزایش ظرفیت پیمانکاران
1390/02/12

70/1356789 فهرست بلند مشاوران حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
1390/12/07

70/740/73989 بازگشایی پاکت های مناقصه
1390/01/29

70/740/51175 نحوه برگزاری مناقصات
1390/01/23

70/740/971598 بودجه عمرانی سال 1390 مناطق
1389/09/23
دارد
70/922540 ضوابط رنگ آمیزی پل های بتنی
1389/09/13

70/740/892609 کنترل محصولات تولیدکنندگان
1389/09/01

70/740/891770 موافقت نامه همسان مدیر طرح
1389/09/01
دارد
70/740/771527 فرآیند انتخاب مشاور در معاملات متوسط و کوچک
1389/09/01

70/740/709289 آزمایش جداول پیش ساخته بتنی
1389/07/18

70/691670 آئین نامه خرید خدمات مشاوره
1389/07/11
دارد
70/692216 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389
1389/07/11
دارد
70/556651 فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی
1389/06/06
دارد
70/740/629834 رعایت تشریفات اداری
1389/06/27

70/437232 اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388
1389/05/10
دارد
70/439799 نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات
1389/05/01
دارد
70/337519 انتخاب آزمایشگاه مقیم
1389/04/09
دارد
70/319596 انتخاب عامل چهارم
1389/04/06
دارد
70/740/370443 تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه بتن
1389/04/21

70/291307 انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
1389/03/26
دارد
70/282597 ضریب هزینه بالاسری کارهای جدید
1389/03/25

70/282241 خرید آسفالت از تولیدکنندگان مجاز برابر آئین نامه معاملات شهرداری تهران
1389/03/24

70/740/239241 تخریب آسفالت
1389/03/12

70/740/242947 پرداخت بهای تهیه و نصب جداول سنگی
1389/03/12

70/740/166487 ارسال مدارک کمیسیون ماده 13
1389/02/22

70/149066 فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی
1389/02/19
دارد
70/740/152708 حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388
1389/02/19
دارد
70/740/122938 کارت پیمانکاری
1389/02/12

70/1318368 بخشنامه نحوه ی طراحی و ساخت ساختمان های اسکلت فلزی
1389/12/23

70/740/1119597 تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیم
1389/11/3
دارد
70/740/1159958 واگذاری پروژه های عمرانی به مشاوران عامل چهارم
1389/11/14

70/87422 کیفیت عملیات عمرانی
1389/02/04

70/740/12925 صدور کارت شناسایی پیمانکاران از طریق سایت پیمانکاران
1389/01/14

70/575281 راهنمایی مشخصات فنی راهنمای تولید و پذیرش جداول بتنی پیش ساخته
1388/08/11

70/126930 ترمیم و بهسازی رویه های آسفالتی
1388/02/26

70/84724 ضرایب و دستورالعمل اجرایی هزینه شبکاری
1388/02/12

70/931645 فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی
1388/12/16
دارد
70/933032 فهارس بهای سال 88
1388/12/16
دارد
70/740/191527 در خصوص گود افتادگی دریچه ها و حوضچه های مختلف تاسیساتی
1387/07/14

70/740/1962 انجام آزمایش سینی قیر
1387/02/4

70/3241 واگذاری نکهداری بزرگراه ها در محدوده هر منطقه به مناطق
1387/02/17

70/1647 مناسب سازی معابر، پارک ها و ساختمان های عمومی
1386/02/02

70/740/16732 ضرورت استفاده از دستگاه برش هنگام عملیات تخریب جهت احداث نهر و جدول
1384/07/13

70/740/13732 لزوم بکارگیری بتونیر جهت ساخت هر نوع بتن
1384/06/07

70/740/8448 ارسال رونوشت تذکر و اخطار به پیمانکاران
1384/04/08

70/5718 در خصوص انعقاد قرارداد با شرکت های دولتی
1384/03/08

70/740/7347 تأیید نقشه های تهیه شده در مناطق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
1384/03/28

70/6334 در خصوص شرایط عمومی پیمان
1384/03/16

70/740/2119 لکه گیری هندسی روکش آسفالت
1384/02/07

70/886 ضرورت هماهنگی های لازم با شرکت های خدماتی به منظور شناسایی تاسیسات زیرزمینی
1384/01/23

70/32890 در خصوص اقلام ستاره دار
1383/12/19

70/740/11202 ضرورت بازدید ادواری از پل های بزرگراهی در محدوده مناطق
1377/03/26