بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح کهریزک با جاده قدیم قم 93/03/22

پل کهریزک 92/03/21

پل کهریزک 92/03/12

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران ) از پل کهریزک 91/10/26

پروژه کهریزک 91/10/03

پل کهریزک 91/06/26

بازدید دکتر شریفی(قائم مقام شهردار تهران ) از پروژه کهریزک 91/06/04

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از تقاطع جاده قدیم قم با محور شهید بهشتی و امام حسین 91/02/04

پل کهریزک 90/12/13

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پل کهریزک 90/06/16