05/21/2018 - دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

ضوابط و دستورالعمل ها

شماره سند
عنوان
FAQ  شماره بخشنامه
تاریخ ابلاغ
6-8-61
مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)
  20/131771 1397/02/17
6-8-311-3 
مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط كشی های معابر شهری
  20/1036073 1396/09/13
6-8-312-2
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری (ویرایش دوم)
  20/1028676 1396/09/12
6-8-60   
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم)
  20/183061 1396/02/23
4-4-314
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1396
  20/114705 1396/02/09
4-4-325
فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396
  20/90762 1396/02/02
4-4-315
فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396
  20/90828 1396/02/02
4-4-316
فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396
  20/90691 1396/02/02
4-4-59
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396
  20/91204 1396/02/02
4-4-58
فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396
  20/90982 1396/02/02
4-4-57
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396
  20/91038 1396/02/02
6-8-62
دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)
  20/1630994 1395/12/21
6-8-19
دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم)
20/1630530 1395/12/21
1-1-16
آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم)
  20/312232 1395/03/18
5-4-125
آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران
  20/160441 1395/02/15
6-1-27
دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالت
  70/33744 1395/01/18
5-5-146
آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالت
  70/854848 1394/07/14
4-4-315
فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394
  70/741610 1394/06/22
4-4-325
فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394
  70/575236 1394/05/15
4-4-317
فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394
  70/575321 1394/05/15
4-4-316
فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394
  70/575227
1394/05/15
4-4-314
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394
  70/575220 1394/05/15
7-3-122
راهنمای بازرسی چشمی پل های شهری
  ----
----
4-4-59
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394
  70/18892 1394/01/16
4-4-58
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394
  70/18886
1394/01/16
4-4-57
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394
  70/18883 1394/01/16
6-8-310 مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکی
  70/1443852 1393/12/26
6-8-312
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری
  70/849502 1393/08/06
4-4-316
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393
  70/849502
1393/08/06
6-8-65    
دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهری
  70/847274 1393/08/05
6-8-313 مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی
  70/816795 1393/07/28
4-4-317 فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393
  70/816795 1393/07/28
4-8-56 دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی 
  70/508832 1393/05/13
6-8-36 
دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداري های مناطق (ویرایش چهارم)
  70/420999
1393/04/21
4-4-314    فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393
  70/76394 1393/02/01
4-4-315 فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393
  70/76505
1393/02/01
4-4-57 فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393
  70/23691 1393/01/19
4-4-58
فهرست بهاي تجميعي جداول و انهار سال 1393
  70/1450642 1392/12/28
4-4-59 فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393
   70/1450630 1392/12/28
4-8-33 دستورالعمل همسان تعيين حق‌الزحمه مشاوران و واحدهاي خدمات مديريت طرح (ويرايش دوم) - اصلاحیه شماره 2
  1437507 1392/12/27
1-1-16    
آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی 
  1016782 1392/09/16
4-8-33
دستورالعمل همسان تعيين حق‌الزحمه مشاوران و واحدهاي خدمات مديريت طرح (ويرايش دوم) - اصلاحیه شماره 1
  70/991457
1392/09/10
1-1-1 سند راهبردی نظام فني و اجرايي شهرداري تهران 
  160/1785/12292 1392/06/25
4-3-142 تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تأسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 
  70/659450 1392/06/16
4-4-35
دستورالعمل ضوابط پذيرش و محاسبه کسر بهای عمليات اجراي آسفالت در پيمان‌هاي عمران شهری
  70/644528
1392/06/12
4-5-21
دستورالعمل ضوابط پذيرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پيمان‌هاي تأمین مصالح 
  70/644628      
1392/06/12
2-3-121
دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق 
  70/414377
1392/04/15
4-4-57
فهرست بهاي تجميعي تعمير و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری سال 1392‏ 
  70/405211 1392/04/11
4-4-58
فهرست بهاي تجميعي جداول و انهار سال 1392 
  70/403993
1392/04/11
4-4-59
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392 
  70/405269
1392/04/11
6-8-61
مشخصات فني و مقاطع همسان جداول و انهار بتني شهري 
  70/403993
1392/04/11
6-8-62
مشخصات فني همسان تعمير و نگهداري راه‌ها و بزرگراه‌های شهري 
  70/405211
1392/04/11 
4-4-141
دستورالعمل تعيين نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه هاي عمراني 
  70/309280
1392/03/20
4-8-33
دستورالعمل همسان تعيين حق‌الزحمه مشاوران و واحدهاي خدمات مديريت طرح (ويرايش دوم) 
  70/1539104
1391/12/28
5-8-115
دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران 
  70/1372118
1391/11/28
4-4-107/1
دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قيمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 
  70/898614
1391/08/03
3-3-34           
مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران 
  70/372231
1391/04/06
7-1-102
راهنماي انتخاب مشاور به روش تک‌گزينه‌اي 
  70/372482
1391/04/06
7-1-90
راهنماي انتخاب مشاور به روش کيفيت و قيمت 
  70/372482
1391/04/06 
7-1-93
راهنماي انتخاب مشاور به روش کيفيت 
  70/372482  1391/04/06 
7-1-96
راهنماي انتخاب مشاور به روش تعرفه 
  70/372482  1391/04/06 
7-1-99
راهنماي انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت 
  70/372482  1391/04/06 
6-8-59
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391 
  70/130892
1391/02/12
6-8-60
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی 
  70/92896
1391/02/02
1-1-13    دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار 
  70/740/1101576 1390/10/06
6-8-19 دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاری
  70/92896
1390/07/09