09/19/2017 - سه شنبه 28 شهريور 1396

ورود اعضا

کمیته کارشناسی

كميته كارشناسی شورای عالی فنی شهرداری تهران بر اساس پيش‌بينی آيين‌نامه داخلي اين شورا، به‌عنوان بازوی كارشناسی آن، بخشی از وظايف شورای عالی فنی به‌ويژه در حوزه تصميم‌سازی را برعهده خواهدگرفت تا از حجم وسيع امور ارجاع‌شده به اين شورا بكاهد.

بر این اساس وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران به شرح ذیل تعیین شده است:

1-  بررسي کارشناسي (تصميم سازي) در موضوعات مورد ارجاع شورا يا دبير شورا

2-  بررسي و تصويب مقررات و دستورالعمل‌ها و بخشنامه هاي تهيه شده ذيل سند نظام فني و اجرائي شهرداري تهران،جهت ابلاغ توسط معاونت فني و عمراني

3-  انجام آن بخش تکالیف موضوع تبصره 2 ماده واحده  مصوبه یاد شده که قبلاً از سوی شورای عالی فنی تفویض اختیار شده يا می شود.


اعضای کمیته کارشناسی:  عطاءالله هاشمی

عضو شورای عالی فنی شهرداری تهران

  طهمز احمدپور

مدیر عامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

  محمد شیری

مدیر کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها

   حامد پارسی

نماینده دفتر تدوین ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

  علیرضا رهایی

هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  یحیی خاوران

نماینده سندیکای شرکت های ساختمانی

  داریوش زارع

مشاور عمرانی سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران