02/24/2018 - شنبه 5 اسفند 1396

ورود اعضا

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

تاریخچه

به استناد تبصره 7 بودجه مصوب سال 1382، شهرداري تهران مكلف به تشكيل شوراي عالي فني گرديد. در مهر ماه همان سال با پيشنهاد شهردار وقت و تصويب شوراي اسلامي شهر تهران، احكام سه نفر اعضاي آن صادر و فعاليت شورا براي مدتي قريب به يك سال ادامه یافت. 
در آبان ماه 1383، ماده واحده‌ي "تعيين وظايف شوراي عالي فني شهرداري تهران" در يكصد و پنجمين جلسه رسمي-علني-عادي شوراي اسلامي شهر تهران به تصویب رسید. از آن زمان بنا به دلايل مختلف، برگزاري جلسات شورایعالی فنی متوقف شد.  
در دی ماه 1389، اعضای جدید شورای عالی فنی توسط شهردار تهران به شورای اسلامی شهر تهران معرفی شد و نهایتاً پس از تأیید اعضاء در فروردین ماه 1390 توسط شورای اسلامی شهر تهران، این شورا به صورت رسمی مجدداً آغاز به کار کرد