شورای فنی شهرداری تهران به استناد مصوبه "تعیین وظایف شورای فنی شهرداری تهران" مورخ 83/08/17 و مصوبه تعیین وظایف شورای فنی شهرداری تهران" مورخ 97/07/12 شورای اسلامی شهر تهران تشکیل گردید.

اعضای شورای فنی شهرداری تهران مطابق مصوبه 97/07/12 از 3 به 5 نفر افزایش یافت و وظایف دبیرخانه شورای فنی به دفتر نظام فنی و اجرایی مستقر در معاونت فنی و عمرانی محول گردید.

گالری تصاویر
نشانی دبیرخانه شورای فنی شهرداری تهران

بلوار کریمخان زند - خیابان حافظ شمالی - روبروی پارک بهجت آباد - پلاک 559، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران
کدپستی : 1597614413
تلفن های تماس:   96020236 - 96020259 
نمابر:   88910852-021

پست الکترونیک: tsc@tehran.ir