05/21/2018 - دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

اخبار شورای عالی فنی

ظرف یک سال آینده صورت می‌پذیرد

تحول در اسناد نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

ظرف یک سال آینده، بیش از 40 سند از مجموعه اسناد نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران تدوین، به روز رسانی و بازنگری خواهد شد.

1395/6/11 10:40:38


برای نخستین بار توسط شورای عالی فنی شهرداری تهران/ آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالت تصویب شد

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از تصویب آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالت در چهل و پنجمین جلسه شورای عالی فنی شهرداری تهران خبر داد. 

1394/6/11 10:1:23


معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران: سال 94 سال آموزش اساسی نظام فنی و اجرایی شهرداری است

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از ابلاغ بیش از 40 سند از اسناد نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران خبر داد.

1393/11/8 10:57:45


نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران عبارت است از مجموعه قوانین، مقررات و معیارهای فنی حاکم بر دوره عمر طرح شامل پدیدآوری، طراحی، نظارت، ساخت، بهره برداری و ارزش یابی طرح های عمرانی.