مراسم افتتاح پل استقلال با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران 90/11/15

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه باقری با خیابان استقلال 90/11/08

تقاطع غیرهمسطح بزرگراه باقری با خیابان استقلال 90/09/30

بزرگراه باقری - پل استقلال 90/07/23

بزرگراه باقری - میدان امید - پل استقلال 90/07/12

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران) از پل استقلال 90/06/21

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه باقری با خیابان استقلال 90/06/12

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار تهران از تقاطع غیرهمسطح بزرگراه باقری با خیابان استقلال 90/04/07