06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397

ورود اعضا

تقاطع های غیرهمسطح بزرگراه ارتش با بزرگراه های صیاد شیرازی و امام علی

کارفرما: حوزه معاونت فنی و عمرانی شهر تهران
مشاور: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
مجری: سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
مشاور همکار: شرکت مهندسین مشاور سازیان
پیمانکار: گروه تخصصی شهید رجایی


محل اجرا : تقاطع بزرگراه های امام علی (ع)، ارتش و ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی
تاریخ شروع:  93/05/25

كليات
تقاطع غیرهمسطح بزرگراه امام علی (ع) با بزرگراه ارتش یکی از تقاطع های بسیار مهم در شمال شرق تهران محسوب می شود. این تقاطع در محل تلاقی دو بزرگراه امام علی (ع) و ارتش و سه مسیر شریانی اصلی صیاد شیرازی، بلواراوشانی و ادامه غربی بزرگراه ارتش به سمت آجودانیه و پاسداران واقع است. از آنجا که این پنج راه در محدوده نفوذ مستقیم شهرک های مسکونی متعددی از جمله شهرک نفت، شهرک شهید محلاتی، شهرک البرز و... واقع است، حجم تردد سنگینی را در وضع موجود و در آینده هدایت خواهد کرد. این مطالعات شامل طراحی مسیر و رمپ و لوپ ها، ابنیه فنی و دیوارهای نگهبان و یازده دستگاه پل می باشد.پروژه یاد شده در شمال شرقی تهران واقع گردیده و از جنوب با تقاطع غیر همسطح  بزرگراه صیاد شیرازی و خیابان صنایع (پل B6) شروع و بعد از عبور از اراضی بیمارستان شهید چمران و صنایع الکترونیک ایران و عبور از تقاطع های غیرهمسطح خیابان ولیعصر (پل B3) و رمپ دسترسی بزرگراه ارتش شرق به بزرگراه امام علی (ع) (پل B4) در نهایت به بزرگراه ارتش متصل می گردد. در این راستا برای روانسازی ترافیک عبوری در بزرگراه های امام علی (ع) و ارتش اصلاحاتی در دسترسی های این دو بزرگراه پیش بینی گردیده است از جمله امکان دسترسی مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) به مسیر شرق به غرب بزرگراه ارتش از طریق پل جهتی (B5) و همچنین احداث دو دستگاه پل بروی تقاطع بزرگراه ارتش با بزرگراه امام علی (ع) (B1 و B2) و چهار دستگاه پل دور برگردان درشرق تقاطع برزگراه امام علی (ع) با بزرگراه ارتش (B7، B8، B9 ) و  یک پل جهتی برای دسترسی مسیر ارتش شرق به بلوار سوهانک (B10)
 پلان موقعیت حوزه طرح و جانمایی اجزای آن


اهداف طرح

اتصال بزرگراه شهید صیاد شیرازی به بزرگراه ارتش و بلوار اوشانی و خروج این بزرگراه از بن بست
راه اندازی مسیر استاندارد اتوبوس های تندرو در بزرگراه ارتش و اتصال آن به خطوط BRT بزرگراه امام علی (ع)
تعریض و اصلاح هندسی مسیر بزرگراه ارتش و جایگزینی دوربرگردان های غیراستاندارد موجود با دوربرگردان های غیرهمسطح
تسهیل و کاهش زمان سفرهای درون شهری در منطقه شمال شرق تهران به خصوص بزرگراه ارتش و صرفه جویی در مصرف منابع گران بهای سوخت و سرمایه های ملی
کاهش میزان آلاینده های زیست محیطی منطقه و افزایش رضایتمندی شهروندان گرامی

ویژگی های پروژه

از ویژگی های بارز این طرح می توان به احداث ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی و خارج کردن این بزرگراه مهم از بن بست و اتصال آن به منطقه شمال شرق تهران و همچنین احداث تقاطعات متعدد غیرهمسطح جهت دسترسی سه بزرگراه امام علی (ع)، ارتش و شهید صیاد شیرازی به یکدیگر اشاره نمود. احداث مسیر و راه اندازی خطوط اتوبوس های تندرو در بزرگراه ارتش نیز از دیگر ویژگی های طرح می باشد.


وضعیت پیشرفت پروژه
بهره برداری از پل B1
بهره برداری از پل B2

آخرین تصاویر پروژه را می توانید در اینجا ببینید.