بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پروژه نمایشگاه شهر آفتاب 93/11/08

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران) از تقاطع غیرهمسطح بزرگراه های امام علی - ارتش 93/10/23

جلسه دکتر شریفی(قائم مقام شهردار تهران) با دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) در خصوص بزرگراه شوشتری 93/10/09

بازدید دست اندرکاران شهرداری قزوین از تونل حکیم و کارخانه آسفالت 93/10/09

بازدید دکتر شریفی(قائم مقام شهردار تهران) از کاروانسراسنگی 1 و 2 (93/09/25)

بازدید دکتر شاکری(عضو کمیسیون عمران شورای شهر) و دکترحسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 93/09/04

بازدید دکتر شریفی(قائم مقام شهردار تهران) از بزرگراه شوشتری 93/09/19

بازدید دکتر حسینی(معاون فنی و عمرانی شهردار تهران) از زیرگذر جوادیه و پیش ورودی حرم امام 93/09/04

بازدید وزیر شهرداری های عراق از پروژه تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر 93/09/01

بازدید دکتر شریفی(قائم مقام شهردار تهران) و دکتر حسینی(معاون فنی و عمرانی شهردار) از بزرگراه دولت آباد و بزرگراه شهید شوشتری 93/08/28

بازدید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از نمایشگاه مطبوعات 93/08/20

بازدید اعضای شورای شهر تهران از پروژه های عمرانی غرب پایتخت 93/08/19

بازدید دکتر شریفی(قائم مقام شهردار تهران) از پروژه های عمرانی پایتخت 93/07/29

مانور تخلیه اضطراری در ساختمان معاونت فنی و عمرانی 93/07/26

جلسه سازمان مشاور در منطقه 1 - 93/06/05

جلسه سازمان مشاور در منطقه 2 - 93/05/29

جلسه معاون فنی و عمرانی شهردار در خصوص دریاچه شهدای خلیج فارس 93/05/21

جلسه ارزیابی تونل نیایش 93/05/14

بازدید دکتر حسینی(معاون فنی و عمرانی شهردار) از پل طبیعت 93/05/01

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پلانتاریوم اراضی عباس آباد 93/05/01

جلسه و بازدید نمایندگان جایزه بین المللی تعالی مدیریت پروژه (IPMA) درخصوص پروژه ها 93/04/11

بازدید نمایندگان جایزه بین المللی تعالی مدیریت پروژه (IPMA) از پروژه های نیایش و حکیم 93/04/11

بازدید دکتر حسینی از نمایشگاه فناوری های نوین 93/03/29

بازدید از منطقه 12 93/03/18

بازدید هیات فرانسوی از ژئوتکنیک 92/11/14

جلسه برنامه ریزی ارزشی مدیریت کیفی دریاچه شهدای خلیج فارس 92/06/04

جلسه مهندسی ارزش 92/03/30

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پروژه طبقاتی صدر و امام علی 92/02/05

بازدید دکتر شریفی(قائم مقام شهردار تهران) از بوستان نهج البلاغه 92/01/21

بازدید شهردار همدان و هیات همراه از پروژه های عمرانی 91/01/23

جلسه بزرگراه امام علی (تعریض زیرگذر امام حسین) 90/12/10

جلسه 137 با حضور دکتر حسینی(معاون فنی و عمرانی شهردار) 90/12/08

جلسه شورای شهر با حضور معاون فنی و عمرانی شهردار تهران 90/03/17