06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397

ورود اعضا

طرح طبقاتی بزرگراه صدر

1- کلیات طرح طبقاتی بزرگراه صدر
مطالعات مرحله مقدماتی بزرگراه طبقاتی صدر طی ابلاغی در  مورخ 16/1/88 واگذار گردید.

 1-1- مشخصات و هدف از طرح
این طرح از تقاطع بزرگراه صدر - مدرس شروع گردیده و در انتها با تقاطع صیاد شیرازی هماهنگ می گردد. هدف از طرح طبقاتی افزایش ظرفیت ترافیکی بزرگراه صدر از طریق انتقال بخشی از ترافیک آن به طبقه فوقانی میباشد. دسترسی های پیش بینی شده فقط در ابتدا یعنی بزرگراه مدرس و در ادامه قیطریه و کامرانیه در انتها نوبنیاد پیش بینی گردیده است که بعد از این تقاطع با صیاد شیرازی هماهنگ می گردد.


2- مطالعات طرح
در ابتدا نقشه های فتوگرامتری به مقیاس 1:2000 از سازمان دریافت گردید. بر روی این نقشه ها طرح های مختلف ارتباطی ( تقاطعهای غیر همسطح) امکان سنجی گردید که در نهایت برای تقاطع صدر و مدرس 3 گزینه و برای قیطریه و نوبنیاد هر کدام 1 گزینه طرح گردید.

 2-1- هماهنگی با طرح اتصال تونل بزرگراه صدر – نیایش
جهت هماهنگی اطلاعات طرح تونل نیایش – صدر دریافت گردید که در طراحی سه گزینه برای تقاطع صدر – مدرس مد نظرقرارگرفت. دو گزینه برای اتصال تونل نیایش به صدر مطرح گشت که یکی از طریق خیابان اسفندیار و در ادامه از کنار بزرگراه مدرس در جهت شمال حرکت کرده و با طرح طبقاتی تقاطع مدرس و صدر هماهنگ می گردد. (شرق به غرب از طریق گل آذین و غرب به شرق از طریق اسفندیار)
گزینه دیگر حرکت غرب به شرق تونل از طریق خیابان ناهید و شرق به غرب از طریق گل آذین میباشد که این گزینه نیز با طرح تقاطع طبقاتی صدر – مدرس هماهنگ میگردد.

 2-2- هماهنگی با تاسیسات زیر بنایی
جهت هماهنگی و مدنظر قرار دادن تاسیسات وضعیت کلیه تاسیسات زیربنایی از سازمان مربوطه استعلام گردیده و در اختیار این مهندسان مشاور قرار گرفته است. تاسیسات استعلام شده شامل لوله های آب، گاز، نفت کابلهای مخابرات، برق، فیبرنوری و دکلهای انتقال برق و غیره در حریم 45متری می باشد.
به نظر می رسد مشکل عمده وجود دکلهای فشار قوی برق موجود در جزیره وسط بزرگراه صدر از تقاطع کاوه به بعد تا محدوده نوبنیاد می¬باشد که طی جلسات برگزار شده با کارشناسان محترم اداره برق با زیرزمینی کردن این کابلها می توان این مشکل را حل نمود.

 2-3- نقشه های تاکئومتری
جهت طراحی برای مراحل بعد نقشه های تاکئومتری 1:500 درخواست گردید. این نقشه ها در قسمتهایی تکمیل نبوده که درخواست تکمیل نقشه برداری این محدوده گردیده است.
 
 
3- بارگذاری ترافیکی
جهت مشخص شدن بار ترفیکی قسمتهای مختلف طرح (رابط ها و مسیرهای اصلی و...) طرح طیقاتی بزرگراه صدر تحت سناریوهای مختلف بررسی گردید.
 
 
4-  مطالعات اقتصادی بزرگراه صدر

 هزینه ها و در آمدهای حاصل از اجرای طرح طبقاتی بزرگراه صدر طی دوران بهره برداری محاسبه شده و به سال مبنا تبدیل گشته اند. با استفاده از روش ارزش خالص فعلی (NPV )و روش نسبت منلفع به مخارج ( B/C)  اقتصادی بودن طرح (بازگشت سرمایه ) برای سرمایه گذار بررسی شده است.


 آغاز رسمی عملیات اجرایی :  7/3/90

 

دانلود جزئیات بیشتر (فایل پاورپوینت 4مگابایت)

  پلان کلی (اتوکد  dwg.) 


 آخرین خبر در زمینه پیشرفت پروژه