03/29/2017 - چهارشنبه 9 فروردين 1396

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » شرکت خاکریزآب » ارتباط با ما


ارتباط با ما

آدرس پستی :
تهران - خيابان شهيد وحيد دستگردي (ظفر) - خيابان اطلسي - خيابان پانزدهم - شماره 42
کد پستی: 1911793571
صندوق پستی: 19117

فکس: 22259450

تلفنخانه :
22252009 - 22904501 - 22904502

مدیریت :
تلفن : 22259454 - 22904503

حراست :
تلفن : 22255219

بازرسی :
تلفن : 22922818

معاونت اجرایی و نظارت :
تلفن : 22257446 - 22257447

معاونت فنی و مهندسی :
تلفن : 22257420 - 22257524

معاونت مالی و اداری :
تلفن : 22251515

طرح و برنامه :
تلفن : 22257979

روابط عمومی :
تلفن : 22257979

پست الکترونیکی: info@khakrizab.tehran.ir