05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » شرکت خاکریزآب » درباره ما » هیات مدیره


هیات مدیره

 
نام و نام خانوادگی  میزان تحصیلات   رشته تحصیلی  عنوان مسئولیت
 محمدحسین رئیسی  محمدحسین رئیسی
 فوق لیسانس  مهندسی عمران  رئیس هیات مدیره
 علیرضا یعقوبی  علیرضا یعقوبی
فوق لیسانس  مکانیک - صنایع  عضو هیات مدیره و نایب رئیس
 بهمن نوری  بهمن نوری  لیسانس  مهندسی کامپیوتر  عضو هیات مدیره
 منصور درویشی  منصور درویشی  فوق لیسانس  مهندسی عمران-سازه  عضو هیات مدیره
 طهمز احمدپور  طهمز احمدپور  دکتری  مهندسی عمران-سازه  عضو هیات مدیره