03/29/2017 - چهارشنبه 9 فروردين 1396

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » شرکت خاکریزآب » درباره ما » هیات مدیره


هیات مدیره

 
نام و نام خانوادگی  میزان تحصیلات   رشته تحصیلی  عنوان مسئولیت
   محمدحسین رئیسی
 فوق لیسانس  مهندسی عمران  رئیس هیات مدیره
   علیرضا یعقوبی
فوق لیسانس  مکانیک - صنایع  عضو هیات مدیره و نایب رئیس
   بهمن نوری  لیسانس  مهندسی کامپیوتر  عضو هیات مدیره
   مجتبی نیک نژادی  فوق لیسانس  مهندسی عمران  عضو هیات مدیره
   علیرضا شکرایی  فوق لیسانس  مهندسی عمران  عضو هیات مدیره