09/19/2017 - سه شنبه 28 شهريور 1396

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » شرکت خاکریزآب » درباره ما » هیات مدیره


هیات مدیره

 
نام و نام خانوادگی  میزان تحصیلات   رشته تحصیلی  عنوان مسئولیت
   محمدحسین رئیسی
 فوق لیسانس  مهندسی عمران  رئیس هیات مدیره
   علیرضا یعقوبی
فوق لیسانس  مکانیک - صنایع  عضو هیات مدیره و نایب رئیس
   بهمن نوری  لیسانس  مهندسی کامپیوتر  عضو هیات مدیره
   منصور درویشی  فوق لیسانس  مهندسی عمران-سازه  عضو هیات مدیره
   طهمز احمدپور  دکتری  مهندسی عمران-سازه  عضو هیات مدیره