05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » شرکت خاکریزآب » درباره ما » مدیر عامل


مدیر عامل

علیرضا یعقوبی  علیرضا یعقوبی

متولد 1344 –  تهران
ليسانـس مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات
فوق ليسانـس مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری

سوابق اجرایی:

1- مدیر پروژه در معاونت فنی و عمرانی منطقه 6 شهرداری تهران
2- کارشناس ارشد نظارت عالیه اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمان ها
3- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی ابوذر
4- رئیس هیات مدیره (موظف) شرکت سرمایه گذاری شهر
5- مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت عمران تولیدات شهر
6- معاون فنی و عمرانی منطقه 14 شهرداری تهران
7- معاون فنی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور فنی و عمرانی


مدیران عامل سابق شرکت خاکریزآب