05/22/2018 - سه شنبه 1 خرداد 1397

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » شرکت خاکریزآب » درباره ما » معرفی


معرفی

شرکت خاکریزآب از واحدهای زیر مجموعه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و یکی از متخصص ترین شرکت ها در زمینه اجرای زیرساخت های مربوط به کنترل سیلاب، مدیریت و هدایت آبهای سطحی است. این شرکت در سال 1372 بنا به موافقت بانک جهانی مبنی بر پرداخت وام به شهرداری تهران و با هدف احداث بخشی از زیرساخت های موردنیاز به منظور جمع آوری و هدایت آبهای سطحی پایتخت تاسیس شد. به این ترتیب با تشکیل شرکتی مستقل در معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران اجرای تمام عملیات مربوط به کنترل و مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های مربوطه به آن واگذار شد.

شرکت خاکریزآب با در اختیار داشتن نیروهای متخصص و توان اجرایی مهندسی، مجهز به اولین ماشین حفاری مکانیزه تونل (TBM-EPB) در کشور بوده و قادر به اجرای پروژه های ماندگار با رعایت تمام اصول فنی و مهندسی است. این شرکت در زمینه های هدایت و مدیریت آبهای سطحی از قبیل احداث حوضچه های رسوبگیر، تونل ها و کانال های روباز و سرپوشیده دارای تجربیاتی ارزشمند است.

ماموریت آتی شرکت خاکریزآب با توجه به تدوین طرح جامع مدیریت آبهای سطحی شهر تهران، شامل نظارت عالیه بر شبکه اصلی مدیریت آبهای سطحی و همچنین پایش سامانه های اصلی جمع آوری و هدایت رواناب ها می باشد.

تاریخچه

در سال 1351 قراردادی مابین سازمان آب منطقه ای تهران و سازمان جهانی بهداشت (W.H.O) تحت عنوان تهیه طرح فاضلاب و زهکشی آبهای سطحی تهران منعقد گردید، نتیجه مطالعات پیشنهاد دو سیستم جداگانه برای «جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شهری» و «جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر تهران» بود.

با توجه به شرح وظایف «سازمان آب» و «شهرداری تهران»، تولی گری بخش فاضلاب به سازمان آب و جمع آوری و هدایت آبهای سطحی به شهرداری محول گردید، متعاقب آن شهرداری تهران کلیه عملیات بازسازی، نگهداری و بهره برداری، طراحی و احداث کانالها، تونل ها و مسیل های شهر تهران را تا سال 1369 به اداره کل عمران مسیلها و قنوات محول کرد. در سال 1369 با تشکیل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اداره کل یاد شده منحل و وظایف آن به سازمان مذکور واگذار گردید. در سال 1372 بنا به درخواست و موافقت بانک جهانی مبنی بر پرداخت وام به شهرداری تهران با شرط تشکیل شرکت مستقل، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران به منظور تحقیقات، مطالعات و تهیه طرحها و اجرای کلیه عملیات مربوط به آبهای سطحی اقدام به تاسیس «شرکت خاکریزآب» تحت عنوان مجری طرح جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهر تهران نمود.