گواهینامه های بین المللی

شرکت یادمان سازه مجری پروژه برج میلاد در سال 1387 با اخذ استاندارد SA8000 (مقبولیت اجتماعی) موفق شد برای اولین بار در ایران استاندارد مقبولیت اجتماعی را کسب نماید. شرکت یادمان سازه علاوه بر این استاندارد ، موفق به پشت سر گذاشتن ممیزی 2000 :ISO9001 برای مدیریت کیفیت، 2004 :ISO14001 برای مدیریت زیست محیطی، 2007 :OHSAS18001 برای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و همچنین استانداردهای راهنما ISO10006 برای مدیریت پروژه، ISO10005 برای طرح های کیفی سازمان و ISO10014 برای مدیریت بر اقتصاد کیفیت شده و گواهینامه این استانداردها را نیز دریافت کرده است.

ایزو 9001 بر کیفیت خدمات ارایه شده از سوی شرکت مدیریت می کند و سازمان ها با دریافت این استانداردها اظهار می نمایند که خدمات ارایه شده از سوی سازمان در زمره بهترین خدمات و بر طبق استانداردهای تعریف شده است. 
ایزو 14001 بر روی مسائل زیست محیطی ناشی از کار نظارت می کند و دارنده این استاندارد اظهار می کند که نه تنها بر روی محیط زیست تاثیر منفی نمی گذارند بلکه برای بهبود شرایط زیست محیطی تلاش می کنند و از بروز بسیاری آلودگی ها جلوگیری می کنند و در نهایت جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی را تحت کنترل دارند.
استاندارد 18001 استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی محیط کار را مدیریت می کند، یعنی محیطی که کارکنان در آن مشغول فعالیت هستند محیطی ایمن و با حداقل خطرات شغلی است. همچنین کارفرما از سلامت نسبی کارکنان مجموعه خود آگاه است .
استاندارد SA8000 که برای اولین بار در ایران توسط شرکت یادمان سازه اخذ شده، استاندارد مسئولیت و مقبولیت اجتماعی سازمان است. به این معنی که شرکت یادمان سازه کلیه مسائل اجتماعی مربوط به کار را تقبل کرده و هیچگونه کار اجباری، کار کودک، رفتارهای سختگیرانه، تبعیض و مسائلی از این قبیل در مجموعه وجود ندارد و مجموعه مطابق با کلیه قوانین و مقررات سازمان جهانی کار و حقوق بشر فعالیت می کند.

این استانداردها توسط شرکت بین المللی AENOR مورد ممیزی قرار گرفته است. شعار اصلی این استانداردها بهبود مستمر و مشتری مداری است، اگر چه می توان از این استانداردها برای یک نظارت و مدیریت خوب بر مجموعه استفاده کرد. همچنین به وسیله این استانداردها می توان تضمین های مورد نیاز برای بهره برداری از مجموعه را به همگان ارایه کرد. 
لازم به ذکراست گواهینامه SA8000 شرکت یادمان سازه از مهمترین مرجع بین المللی مقبولیت اجتماعی (SAI) صادر شده و این استاندارد می تواند معیار بسیار خوبی در ارتباط با استانداردهای کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی باشد. دریافت این نشان استاندارد همچنین می تواند الگوی موفقی برای سایر شرکت های ایرانی باشد تا به موضوع مدیریت، نیروی انسانی، تامین حقوق کارکنان و مسائل زیست محیطی و مقبولیت اجتماعی توجه بیشتری نشان دهند و الگوی کار خود را ارتقاء بخشند.


Iso های دریافتی