06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397

ورود اعضا

ارتباط با ما

 موقعیت سازمان مشاور فنی و مهندسی در نقشه ارتباط با ما  آدرس سازمان مشاور:
تهران - خیابان حافظ شمالی - روبروی پارک بهجت آباد - پلاک 559  صندوق پستی : 4644- 15875


مسیرهای دسترسی به سازمان:
مترو مترو خط 1 : ایستگاه هفت تیر - خیابان کریمخان - خیابان حافظ شمالی - پلاک 559
مترو مترو خط 3 : ایستگاه میدان ولیعصر - خیابان کریمخان - خیابان حافظ شمالی - پلاک 559
بی آرتی بی آرتی خط 7 : ایستگاه میدان ولیعصر - خیابان کریمخان - خیابان حافظ شمالی - پلاک 559

تلفنخانه : 81420
دبیرخانه:  81420264 - 81420263
تلفن دفتر مدیرعامل  : 88893630  -  88801656
تلفن مسئول سایت : 96020122
آدرس پست الکترونیک : info@tetco.org


آدرس ساختمان ژئوتکنیک و مقاومت مصالح :
تهران - بزرگراه یادگار امام (شمال به جنوب) - خروجی مرزداران - (اولین فرعی) خیابان شقایق - داخل بوستان انارستان کدپستی: 83511-14637

تلفکس مدیریت  : 44273882