09/19/2017 - سه شنبه 28 شهريور 1396

ورود اعضا

مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح


با روند رو به رشد فعالیت های عمرانی در کلان شهر تهران و اتخاذ سیاست های جدید در ساختار شهرداری تهران که از اوایل دهه 70 آغاز شده بود، مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح با هدف انجام مطالعات ژئوتکنیک و ارائه خدامت آزمایشگاهی به عنوان یکی از معاونت های سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران شکل گرفت که تا کنون نیز به حیات خود ادامه داده و ارائه خدمات می نماید.

1- گروه ژئوتکنیک و شناسایی زیرسطحی

1-1- دفتر فنی ژئوتکنیک
با گسترش پروژه های عمرانی در سطح شهر تهران، حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران به عنوان متولی اجرای این پروژه ها، تمام کوشش خود را برای ارتقای عملیات به کار برده است. دقت در انجام مطالعات ژئوتکنیک از اهمیت ویژه ای در پروژه های شهری برخوردار است و این مهم به دفتر فنی ژئوتکنیک واگذار شده است. لذا دست کم در سالهای 1380 تا 1391 در حدود 800 پروژه تاثیرگذار شهرداری توسط این مرکز با دقت ویژه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. عمده فعالیت های این دفتر عبارتند از:
- انجام عملیات حفاری به منظور شناسایی لایه های تحت الارضی و اخذ نمونه های دست خورده و دست نخورده به منظور تعیین پارامترهای مقاومتی خاک
- انجام آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی با دقت بالا و بهره گیری از بهترین تجهیزات و دستگاه های پیشرفته
- تمامی نتایج آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی توسط نرم افزار اختصاصی تهیه شده در این مرکز تدوین و در بانک اطلاعاتی مرکز ذخیره می شود.
- درصورت لزوم، مطالعات لرزه خیزی و زمین شناسی مهندسی نیز در این مرکز قابل انجام است.
- گزارش مطالعات ژئوتکنیک تهیه شده توسط کارشناسان خبره، در یک هیئت بررسی متشکل از استید دانشگاه و متخصصان باتجربه در زمینه ژئوتکنیک، بررسی و کنترل می شود.

2-1- دفتر فنی شناسایی های زیرسطحی
گروه شناسایی های زیرسطحی شامل قسمت های ژئوسایزمیک، تولید نقشه های زیرسطحی و ژئورادار و با هدف شناسایی و مطالعات زیرسطحی به روش رادار نفوذی (GPR) و روش لرزه ای (Geo seismic methods) تشکیل شد. تولید نقشه های زیرسطحی شهرتهران، با استفاده از بانک اطلاعات جامع ژئوتکنیک و نتایج روش های ژئوفیزیکی، از اهداف این گروه می باشد.

2- گروه مقاومت مصالح

1-2- دفتر فنی بتن
دفتر فنی بتن آزمایهای مختلف بر روی مواد تشکیل دهنده بتن را بر اساس استانداردهای متداول جهانی انجام می دهد، از جمله:
1- آزمایشات سیمان
2- آزمایشات مربوط به آب مصرفی
3- آزمایشات لازم بر روی مصالح سنگی
4- آزمایشات لازم بر روی بتن تازه
تهیه طرح اختلاط بتن برای پروژه های عمرانی، آزمایش آجرهای بتنی کف(خشکه چینی)، آزمایش بارگذاری بر روی سقف بتنی نیز از دیگر خدمات دفترفنی بتن محسوب می شود.

2-2- دفتر فنی مقاومت مصالح
این دفتر شناسایی و انجام آزمایش های لازم به منظور کنترل کیفیت مصالح مختلف مصرفی در پروژه های عمرانی مانند میلگرد، نئوپرن، ژئوگرید، رنگ ها و پوشش های بتنی و در مجموع مصالح با تکنولوژی پیشرفته را دردستور کار خود قرار داده است.

3-2- دفتر فنی قیر
با توجه به استفاده بسیار از آسفالت و انواع محصولات قیری در پروژه های راه سازی شهر تهران، دفترفنی قیر مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در سال 1388 با وسایل و تجهیزات روز منطبق بر آخرین استانداردها تجهیز و راه اندازی شده است و کماکان برای افزایش توان در انجام پروژه های تحقیقاتی - مطالعاتی و همچنین کنترلی درحال توسعه و تکمیل است.
هدف اصلی این دفتر نظارت، کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه در زمینه قیر بوده و به صورت اختصاصی حمایت از ارتقا کیفیت محصولات قیری مورد استفاده در شهرداری تهران است.

4-2- دفتر فنی روسازی
هدف این دفتر ارتقا کیفیت روسازی معابر در سطح شهر تهران می باشد. بدین منظور دفتر فنی روسازی در دو بخش به شرح زیر مشغول فعالیت است:
الف- اقدامات پیش از اجرا
- تهیه طرح اختلاط آسفالت برای کارخانه های تولیدی مطابق آخرین استانداردها و دستورالعمل های فنی
- نمونه گیری هنگام پخش و اجرای آسفالت گرم و انجام آزمایش های مرتبط
- نمونه گیری از آسفالت متراکم شده سرد و انجام آزمایش های مرتبط
- نمونه گیری از مصالح شنی و قیری مورد استفاده در کارخانه های تولید کننده
- آسفالت
- کنترل مشخصات کارخانه به صورت دوره ای

ب- اقدامات پس از اجرا
برای اناجم برنامه ریزی به منظور حفظ کیفیت روسازی و نگهداری شبکه معابر شهری، لازم است تا وضعیت روسازی ها دقیقا مورد ارزیابی قرار گرفته و بانک اطلاعاتی کاملی در این زمینه ایجاد شود. هدف این بخش ارزیابی کیفیت و تعیین شاخص های ارزیابی برای شبکه معابر شهری است. نتایج ارزیابی های صورت گرفته و شاخص های به دست آمده مبنای برنامه ریزی های آتی خواهد بود.

3- مدیریت هماهنگی آزمایشگاه های مقیم

1-3- دفتر بازرسی فنی
بازرسی فنی با هدف کنترل مضاعف کار پیمانکارانعمرانی شهرداری تشکیل شده است. این موضوع از طریق انجام بازدیدهای تصادفی و بدون اطلاع قبلی در زمان اجرای پروژه های عمرانی به منظور کنترل جزئیات اجرایی، نمونه برداری و انجام آزمایش بر روی نمونه های اخذ شده پیگیری می شود.

2-3- دفتر بازرسی جوش
هدف اصلی این دفتر نظارت بر حسن انجام خدمات بازرسی ارائه شده توسط مشاوران کنترل و بازرسی جوش همکار در مناطق 22 گانه و سایر سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران تشکیل شده است. بدین منظور در ابتدا لیست بلندی از مشاوران ذیصلاح در زمینه کنترل و بازرسی جوش تهیه می شود.

3-3- دفتر نظارت بر آزمایشگاه های مقیم مناطق
نظارت بر حسن انجام خدمات آزمایشگاهی ارائه شده توسط مشاوران همکار با مناطق 22 گانه شهرداری تهران در زمینه کنترل کیفیت عملیات بتنی، زیرسازی ها و آسفالتی به عنوان هدف اصلی این دفتر تعیین شده است. هدف یادشده از طریق تدوین روش ها، برنامه ریزی و کنترل طرح، کنترل کیفیت خدمات، انتخاب و معرفی مشاوران (تهیه لیست بلند مشاوران ذیصلاح)، ارزیابی و ارزشیابی دوره ای ایشان و ... پیگیری می شود.

4-3- دفتر آزمایشگاه های مقیم مرکز
مسئولیت استقرار و تجهیز آزمایشگاه های مقیم در پروژه های عمرانی به دفتر آزمایشگاه های مقیم مرکز واگذار شده است. با توجه به پراکندگی و تعداد پروژه هایی که همزمان در شهرداری تهران اجرا می شوند، مرکز مطالعات علاوه بر به کارگیری از ظرفیت های داخلی خود، از خدمات مهندسین مشاور ذی صلاح نیز در زیمنه استقرار آزمایشگاه محلی بهره می برد. در راستای سیاست ارتقا کیفیت خدمات، مشاورین همکار مرکز می باید رتبه 1 یا 2 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در تخصص مربوطه را دارا باشند.
در محدوده سال های 1388 تا 1392 و پیرو رشد چشمگیر فعالیت های عمرانی در گستره شهر تهران، به طور متوسط 25 آزمایشگاه مستقر همزمان خدمات ارائه نموده اند.موفقیت ها، دست آوردها و فعالیت های علمی و پژوهشی:
- ثبت اختراع در زمینه اصلاح قیرهای تقطیری به وسیله ترپلیمر مایع
- انجام پروژه تحقیقاتی با عنوان ساخت قیر اصلاح شده امولسیونی برای استفاده در آسفالت نازک میکروسرفیسینگ
- بررسی تاثیر درصد شکستگی مصالح سنگی شرق و غرب تهران در مقاومت در برابر تغییر شکل آسفالت
- مطالعات افزایش دوام آسفالت در برابر پدیده جدا شدن قیر از سنگدانه های مخلوط آسفالتی اشباع از آب
- تهیه طرح اختلاط مخلوط های آسفالت گرم کف قیری (Warm Mix)
- موفقیت در اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران برای آزمایشگاه های قیر و بتن
- اخذ پروانه مورد نیاز برای استفاده از سنجشگرهای پرتوی متحرک از سازمان انرژی اتمی