04/26/2018 - پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح

 مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح


با روند رو به رشد فعالیت های عمرانی در کلان شهر تهران و اتخاذ سیاست های جدید در ساختار شهرداری تهران که از اوایل دهه 70 آغاز شده بود، مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح با هدف انجام مطالعات ژئوتکنیک و ارائه خدامت آزمایشگاهی به عنوان یکی از معاونت های سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران شکل گرفت که تا کنون نیز به حیات خود ادامه داده و ارائه خدمات می نماید.

1- گروه ژئوتکنیک 

با گسترش پروژه های عمرانی در سطح شهر تهران، حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران به عنوان متولی اجرای این پروژه ها، تمام کوشش خود را برای ارتقای عملیات به کار برده است. دقت در انجام مطالعات ژئوتکنیک از اهمیت ویژه ای در پروژه های شهری برخوردار است و این مهم به دفتر فنی ژئوتکنیک واگذار شده است. لذا دست کم در سالهای 1380 تا 1391 در حدود 800 پروژه تاثیرگذار شهرداری توسط این مرکز با دقت ویژه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. عمده فعالیت های این دفتر عبارتند از:
- انجام عملیات حفاری به منظور شناسایی لایه های تحت الارضی و اخذ نمونه های دست خورده و دست نخورده به منظور تعیین پارامترهای مقاومتی خاک
- انجام آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی با دقت بالا و بهره گیری از بهترین تجهیزات و دستگاه های پیشرفته
- تمامی نتایج آزمایش های صحرایی و آزمایشگاهی توسط نرم افزار اختصاصی تهیه شده در این مرکز تدوین و در بانک اطلاعاتی مرکز ذخیره می شود.
- درصورت لزوم، مطالعات لرزه خیزی و زمین شناسی مهندسی نیز در این مرکز قابل انجام است.
- گزارش مطالعات ژئوتکنیک تهیه شده توسط کارشناسان خبره، در یک هیئت بررسی متشکل از استید دانشگاه و متخصصان باتجربه در زمینه ژئوتکنیک، بررسی و کنترل می شود.

2- گروه مقاومت مصالح

1-2- دفتر فنی بتن
دفتر فنی بتن آزمایهای مختلف بر روی مواد تشکیل دهنده بتن را بر اساس استانداردهای متداول جهانی انجام می دهد، از جمله:
1- آزمایشات سیمان
2- آزمایشات مربوط به آب مصرفی
3- آزمایشات لازم بر روی مصالح سنگی
4- آزمایشات لازم بر روی بتن تازه
تهیه طرح اختلاط بتن برای پروژه های عمرانی، آزمایش آجرهای بتنی کف(خشکه چینی)، آزمایش بارگذاری بر روی سقف بتنی نیز از دیگر خدمات دفترفنی بتن محسوب می شود.

2-2- دفتر فنی مقاومت مصالح
این دفتر شناسایی و انجام آزمایش های لازم به منظور کنترل کیفیت مصالح مختلف مصرفی در پروژه های عمرانی مانند میلگرد، نئوپرن، ژئوگرید، رنگ ها و پوشش های بتنی و در مجموع مصالح با تکنولوژی پیشرفته را دردستور کار خود قرار داده است.

3-2- دفتر فنی قیر
با توجه به استفاده بسیار از آسفالت و انواع محصولات قیری در پروژه های راه سازی شهر تهران، دفترفنی قیر مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در سال 1388 با وسایل و تجهیزات روز منطبق بر آخرین استانداردها تجهیز و راه اندازی شده است و کماکان برای افزایش توان در انجام پروژه های تحقیقاتی - مطالعاتی و همچنین کنترلی درحال توسعه و تکمیل است.
هدف اصلی این دفتر نظارت، کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه در زمینه قیر بوده و به صورت اختصاصی حمایت از ارتقا کیفیت محصولات قیری مورد استفاده در شهرداری تهران است.

4-2- دفتر فنی روسازی
هدف این دفتر ارتقا کیفیت روسازی معابر در سطح شهر تهران می باشد. بدین منظور دفتر فنی روسازی در دو بخش به شرح زیر مشغول فعالیت است:
الف- اقدامات پیش از اجرا
- تهیه طرح اختلاط آسفالت برای کارخانه های تولیدی مطابق آخرین استانداردها و دستورالعمل های فنی
- نمونه گیری هنگام پخش و اجرای آسفالت گرم و انجام آزمایش های مرتبط
- نمونه گیری از آسفالت متراکم شده سرد و انجام آزمایش های مرتبط
- نمونه گیری از مصالح شنی و قیری مورد استفاده در کارخانه های تولید کننده
- آسفالت
- کنترل مشخصات کارخانه به صورت دوره ای

ب- اقدامات پس از اجرا
برای اناجم برنامه ریزی به منظور حفظ کیفیت روسازی و نگهداری شبکه معابر شهری، لازم است تا وضعیت روسازی ها دقیقا مورد ارزیابی قرار گرفته و بانک اطلاعاتی کاملی در این زمینه ایجاد شود. هدف این بخش ارزیابی کیفیت و تعیین شاخص های ارزیابی برای شبکه معابر شهری است. نتایج ارزیابی های صورت گرفته و شاخص های به دست آمده مبنای برنامه ریزی های آتی خواهد بود.

3- مدیریت هماهنگی آزمایشگاه های مقیم

1-3- دفتر بازرسی فنی
بازرسی فنی با هدف کنترل مضاعف کار پیمانکارانعمرانی شهرداری تشکیل شده است. این موضوع از طریق انجام بازدیدهای تصادفی و بدون اطلاع قبلی در زمان اجرای پروژه های عمرانی به منظور کنترل جزئیات اجرایی، نمونه برداری و انجام آزمایش بر روی نمونه های اخذ شده پیگیری می شود.

2-3- دفتر بازرسی جوش
هدف اصلی این دفتر نظارت بر حسن انجام خدمات بازرسی ارائه شده توسط مشاوران کنترل و بازرسی جوش همکار در مناطق 22 گانه و سایر سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران تشکیل شده است. بدین منظور در ابتدا لیست بلندی از مشاوران ذیصلاح در زمینه کنترل و بازرسی جوش تهیه می شود.

3-3- دفتر نظارت بر آزمایشگاه های مقیم مناطق
نظارت بر حسن انجام خدمات آزمایشگاهی ارائه شده توسط مشاوران همکار با مناطق 22 گانه شهرداری تهران در زمینه کنترل کیفیت عملیات بتنی، زیرسازی ها و آسفالتی به عنوان هدف اصلی این دفتر تعیین شده است. هدف یادشده از طریق تدوین روش ها، برنامه ریزی و کنترل طرح، کنترل کیفیت خدمات، انتخاب و معرفی مشاوران (تهیه لیست بلند مشاوران ذیصلاح)، ارزیابی و ارزشیابی دوره ای ایشان و ... پیگیری می شود.

4-3- دفتر آزمایشگاه های مقیم مرکز
مسئولیت استقرار و تجهیز آزمایشگاه های مقیم در پروژه های عمرانی به دفتر آزمایشگاه های مقیم مرکز واگذار شده است. با توجه به پراکندگی و تعداد پروژه هایی که همزمان در شهرداری تهران اجرا می شوند، مرکز مطالعات علاوه بر به کارگیری از ظرفیت های داخلی خود، از خدمات مهندسین مشاور ذی صلاح نیز در زیمنه استقرار آزمایشگاه محلی بهره می برد. در راستای سیاست ارتقا کیفیت خدمات، مشاورین همکار مرکز می باید رتبه 1 یا 2 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در تخصص مربوطه را دارا باشند.
در محدوده سال های 1388 تا 1392 و پیرو رشد چشمگیر فعالیت های عمرانی در گستره شهر تهران، به طور متوسط 25 آزمایشگاه مستقر همزمان خدمات ارائه نموده اند.


آزمایشگاه مستقر


موفقیت ها، دست آوردها و فعالیت های علمی و پژوهشی:
- ثبت اختراع در زمینه اصلاح قیرهای تقطیری به وسیله ترپلیمر مایع
- انجام پروژه تحقیقاتی با عنوان ساخت قیر اصلاح شده امولسیونی برای استفاده در آسفالت نازک میکروسرفیسینگ
- بررسی تاثیر درصد شکستگی مصالح سنگی شرق و غرب تهران در مقاومت در برابر تغییر شکل آسفالت
- مطالعات افزایش دوام آسفالت در برابر پدیده جدا شدن قیر از سنگدانه های مخلوط آسفالتی اشباع از آب
- تهیه طرح اختلاط مخلوط های آسفالت گرم کف قیری (Warm Mix)
- موفقیت در اخذ گواهینامه تایید صلاحیت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران برای آزمایشگاه های قیر و بتن
- اخذ پروانه مورد نیاز برای استفاده از سنجشگرهای پرتوی متحرک از سازمان انرژی اتمی

4- گروه مطالعات سطحی و زيرسطحی

درسه دهه اخیر با گسترش سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، برنامه‌ریزی شهری و اجرای پروژه‌های زیربنایی (نظیر پیشگیری از خطرات بلایای طبیعی و زیست‌ محیطی در کشور)، مطالعات زیرسطحی با استفاده از روش‌های مستقیم و غیرمستقیم، امری ضروری به نظر می‌رسد. به این منظور، گروه مطالعات سطحي و زیرسطحی مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، با هدف شناسایی و مطالعه زیرسطحی شهر تهران با استفاده از روش‌هاي ژئوفيزيكي وبه کارگیری اطلاعات ژئوتکنیک موجود در مرکز تشکیل شد. تولید نقشه‌های پهنه بندی شهر تهران، با استفاده از بانک اطلاعات جامع ژئوتکنیک و نتایج روش‌های ژئوفیزیکی، از ديگر اهداف این گروه می‌باشد.


1- دفتر فني ژئوفيزيك
اين دفتر در ابتدای نيمسال دوم سال 1391 با هدف مطالعات مقدماتی و شناسايی تاسيسات شريانی و همچنين ارزيابی نقاط مستعد نشست در سطح شهر تهران ايجاد شد. در ابن دفتر از دو روش ژئوفيزيكی رادار نفوذی زمين (GPR) و لرزه نگاري انكساری درون گمانه ای (دانهول) استفاده مي شود.

بيشترين حجم پروژه هاي ارجاعي به اين بخش مربوط به روش GPR است. از نيمسال دوم سال 1393 خدمات دانهول به مجموعه فعاليت هاي اين بخش اضافه گرديد. عمده فعالیت‌های این دفتر عبارتند از:
•  شناسايي تأسيسات و شريان‌هاي زير سطحي (به منظور پيشگيري از مخاطرات احتمالي( شامل: لوله‌هاي گاز، خطوط انتقال آب، شبكه‌هاي فاضلاب، خطوط مخابرات، برق و ...
•  شناسايي حفرات زيرسطحي و نواحي سست و ريزشي و قنوات
•  شناسايي سطح آب زيرسطحي در اعماق كم
•  ارزيابي كمي و كيفي روسازي خيابان ها 
•  شناسايي چاه هاي احتمالي در محل هاي گودبرداري
•  بررسي زيرساختار خطوط راه آهن مترو (بالاست و لايه بستر)
•  مطالعه خرابي قسمت بالاست و ساب‌گريد
•  بررسي نشست‌هاي موضعي ايجاد شده در مسير خطوط راه آهن مترو
•  تعیین عمق سنگ بستر لرزه‌ای 
•  تعیین تیپ خاک مطابق آیین نامه استاندارد 2800 
•  شناخت رفتار دینامیکی خاک

2- دفتر تهیه نقشه های زیرسطحی
برای برنامه‌ریزی شهری و اجرای پروژه‌های زیربنایی (نظیر پیشگیری از خطرات بلایای طبیعی)، انجام مطالعات سطحي و زیرسطحی و استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی امری ضروری است از اين رو دفتر فنی اطلاعات زيرسطحي اين مرکز در نيمسال دوم سال 1391 با هدف تولید نقشه‌های پهنه‌بندي با استفاده از پارامترهای ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی در راستاي تحقق شهر تهران به شهري ايمن با سازه‌هاي ايمن تشکیل شد. از فعالیت های انجام شده توسط این دفتر می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

•  ایجاد بانك داده ژئوتكنيك (از گزارش ها و مطالعات انجام شده توسط این مرکز)
•  تهيه نقشه‌هاي پهنه‌بندي ژئوتکنیکی گستره شهر تهران با مقیاس 1:150000 (شامل نقشه های توزیع خاک طبق اندازه ذرات، دانسیته خشک خاک، توزیع ضربات SPT،و ضخامت خاک دستی)
•  تهيه نقشه‌ هم عمق آب زیرسطحی با مقیاس 1:150000
•  تهيه نقشه‌ پهنه‌بندي نوع زمین تا عمق 30 متر طبق آیین نامه استاندارد 2800 ایران با مقیاس 1:150000


گروه ها

       

درباره مرکز مطالعات ژئوتکنیک

تاریخچه

·       در سال 1349 به دنبال مصوبه انجمن شهر تهران، آزمايشگاه مكانيك خاك تأسيس و در خيابان ايرانشهر مشغول فعالیت می گردد.

·       در سال 1350 به آزمایشگاه مکانیک خاک اداره آسفالت شهرداری تهران تبدیل و به ميدان حر نقل مكان نمود.

·       در سال 1372 به اداره كل آزمايشگاه مكانيك خاك شهرداري تهران تغيير نام می دهد.

·       در سال 1373 به شرکت خاک صحرا تبدیل و به ساختمان واقع در بزرگراه جلال آل احمد منتقل میشود.

·       در سال 1377 به مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و تحت پوشش سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در همان محل تغییر ساختار می دهد.

·       در سال 1395 با همان عنوان و شرح خدمات به طور کامل به محل فعلی (بلوار مرزداران) منتقل شده است.

افتتاحه رسمی ساختمان جدید

ساختمان جدید مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران که شامل مجموعه‌ای از ساختمان‌های آزمایشگاهی، اداری و جنبی در زمینی به مساحت 3400 مترمربع واقع در بلوار مرزداران است، هشتم فروردین ماه سال 1396 با حضور دکتر محمدباقر قالیباف، شهردار تهران به بهره‌برداری رسید.

مجموع زیربنای فضاهای مختلف این پروژه 1380 مترمربع بوده و شامل یک ساختمان اصلی 2 طبقه با زیربنای 1100 متر مربع و 5 ساختمان آزمایشگاهی و جنبی است. ساختمان اصلی با بهره‌گیری از سیستم نوین LSF احداث شده است و در حالی که آزمایشگاه‌های بتن، زیرسازی و روسازی، مصالح، شیمی و مکانیک خاک در طبقه همکف این بنا جانمایی شده‌اند، بخش‌های اداری و کارشناسی، سالن غذاخوری، سالن اجتماعات، نمازخانه و سرویس‌های بهداشتی در طبقه اول قرار دارند. 

فعالیت ها:

·        انجام پروژه های آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی

·        برگزاری هیئت های تخصصی بتن، قیر و آسفالت، ژئوتکنیک و ژئوفیزیک

·        ارائه خدمات کنترل کیفیت به روشهای نوین و غیر مخرب

دستاوردها:

·        افزایش کیفی و طول عمر پروژه های عمران شهری

·        کاهش مخاطرات ژئوتکنیکی پروژه های عمران شهری

·        تهیه نقشه های پهنه بندی ژئوتکنیکی شهر تهران

برگزاری دوره های آموزش و ارزیابی

·       برگزاری حدود 8000 نفر ساعت دوره آموزشی (درون سازمانی و برون سازمانی) شامل:

o       دوره های تخصصی قیر، آسفالت و بتن

o       دوره های عمومی مانند آموزش نظام فنی و اجرایی و HSE

o       دوره های بازآموزی تخصصی آزمایشگاه مقاومت مصالح

·        برگزاری آزمون های تخصصی و عمومی

·        برگزاری دوره های یکسان سازی و ارزیابی نتایج

انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی

 

·       پروژه مطالعاتي افزايش دوام آسفالت در برابر پديده عريان شدگي سنگدانه هاي موجود در مخلوطهاي آسفالتي در مجاورت آب

·       پروژه مطالعاتي ساخت قير امولوسيوني براي استفاده در آسفالت ميكروسرفيسينگ

·       پروژه مطالعاتي بررسي تأثير درصد شكستگي مصالح سنگي شرق و غرب تهران در مقاومت آسفالت در برابر تغيير شكل

·       پروژه مطالعاتي طرح اختلاط آسفالت مخلوطهاي آسفالتي نيمه گرم با استفاده از كف قير

·       مشارکت در همایش های علمی با ارائه ده سری مقاله علمی، پژوهشی

 

هیئت های تخصصی بتن، قیر و آسفالت

برگزاری بیش از 40 جلسه هیئت تخصصی بتن و 60 جلسه هیئت قیر و آسفالت با موضوعات اصلی :

·        بررسي روش های اجرایی افزایش کیفیت قطعات بتنی و مخلوط های آسفالتی

·        بررسي اسناد نظام فنی و اجرایی در موضوع کارخانجات و محصولات آسفالتی و بتنی

·        بررسي تخصصي روش های پذیرش و عدم پذیرش محصولات آسفالتی و بتنی

·        بررسی تکنولوژی های پیشنهادی اعم از اجرایی و تولیدی

·        بررسی موردی راهکارهای اجرایی پروژه های عمرانی در موضوعات آسفالت و بتن

هیئت های تخصصی ژئوتکنیک و ژئوفیزیک

برگزاری بیش از 800 جلسه هیئت تخصصی ژئوتکنیک و 100 جلسه هیئت ژئوفیزیک با موضوعات اصلی :

·       بررسی گزارش های مطالعات  ژئوتکنیک و ژئوفیزیک مرکز برای پروژه های عمرانی

·       بررسی گزارش های مطالعات  ژئوتکنیک و ژئوفیزیکی سایر مهندسین مشاور

·       بررسی پدیده های ژئوتکنیکی بوجود آمده در سطح شهر تهران

·       پیشنهاد و تدوین روش های همسان انجام مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک

·       بررسی روش های اجرایی برداشت های ژئوفیزیکی

·       نظارت بر مطالعات خاص ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی

اخبار گروه های مرکز مطالعات ژئوتکنیک


برگزاري كارگاه آموزشي و انتقال تكنولوژي "تشريح متدلوژي شناسايي حفره هاي زيرسطحي احتمالي با استفاده از دستگاه GPR متحرك"
 بیشتر


 انجام آزمایشات کنترل کیفی فولاد در گروه مقاومت مصالح مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بیشتر

آغاز پروژه مطالعات رادار نفوذی زمین (GPR) بصورت سه بعدی در معابر اصلی شهر تهران با همکاری شرکت­های ژاپنی بیشتر

کنترل و بازرسی جوش سازه­های اسکلت فلزی مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بیشتر


تدوین کتاب راهنمای تهیه گزارش مطالعات ژئوتکنیک پروژه­های عمرانی شهر تهران بیشتر

 

پروژه های شاخص مرکز مطالعات ژئوتکنیک

پروژه های شاخص مرکز مطالعات ژئوتکنیک


• گزارش نقشه پهنه‌بندي ژئوتكنيكي شهر تهران (مقياس 1:150000)