08/20/2017 - يكشنبه 29 مرداد 1396

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران » درباره ما » مدیر عامل


منو مشاور

مدیر عامل

  طهمز احمدپور

متولد 1358 –  آذربایجان شرقی
فوق ليسانـس عمران - سازه
دکترای عمران - سازه

سوابق اجرایی:

1- عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی
2- مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
3- معاون فنی و عمرانی منطقه 2
4- مشاور فنی شهردار منطقه 2
5- مشاور فنی شهردار منطقه 1
6- مشاور فنی شهردار منطقه 4
7- معاونت فنی و اجرایی شرکت نوسازان منطقه 4
8- مدیریت پروژه های عمرانی در بخش خصوصی به مدت 8 سال


مدیران عامل اسبق سازمان مشاور فنی و مهندسی