06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397

ورود اعضا

» واحدهای تابعه » سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران » درباره ما » اهداف


اهداف

اهداف


هدف سازمان ارتقاء کمی و کیفی خدمات مشاوره و طراحی و کنترل طرح ها و محاسبات و انجام پژوهش های عملیاتی جهت رفع نیازهای اساسی شهر تهران در امور فنی و مهندسی می باشد.

سازمان برای نیل به اهداف فوق الذکر اقدام به اجرای موضوعات ذیل می نماید :
- انجام مطالعات و طراحی پروژه های مورد نیاز شهرداری تهران (اعم از ساختمانی ، تأسیساتی ، بزرگراه ها ، پل ها ، پارک ها ، ترمینال ها ، شهرسازی ، مسیل ها و هدایت آبهای سطحی)
- انجام خدمات نقشه برداری و تهیه پروفیل
- بررسی و تصویب گزارشات و طرح های تهیه شده توسط مشاوران
- بررسی و اظهار نظر در مورد محاسبات ساختمان های بلند مرتبه و طرح های ساختمان های عمومی
- انجام نظارت بر اجرای پروژه های مورد نیاز شهرداری تهران
- تهیه و تدوین مشخصات فنی و ضوابط فنی برای طرح های عمرانی ، ساختمانی ، سیویل و تأسیساتی
- انجام پژوهش های عملیاتی در ارتباط با نیازهای فنی ومهندسی شهرداری تهران

ماموریت سازمان:
ماموریت سازمان پژوهش، مطالعه، طراحی، نظارت، کنترل و بررسی فنی طرح ها، تدوین ضوابط و مشخصات معیارهای فنی طرح های عمرانی و ارتقا کمی و کیفی خدمات مشاوره جهت تامین نیازهای اساسی امور فنی و مهندسی شهرتهران بر اساس مصوبات ابلاغی (طرح جامع یا برنامه های بلندمدت راهبردی) شهرداری است و عمده وظایف اصلی به شرح ذیل می باشد:
- انجام مطالعات و طراحی پروژه های عمرانی مورد نیاز شهرداری تهران
- انجام مطالعات طرح های جامع و زیربنایی
- انجام مطالعات مقاوم سازی و نگهداشت پل و ابنیه
- انجام خدمات نقشه برداری
- انجام مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
- تهیه و تدوین مشخصات و معیارهای فنی برای انجام مهندسی و عملیات طرح های عمرانی
- بررسی و تصویب گزارشات و طرح های تهیه شده توسط مشاوران همکار
- انجام پژوهش های عملیاتی در ارتباط با نیازهای فنی و مهندسی شهرتهران
- انجام نظارت بر اجرای پروژه های مورد نیاز شهرداری تهران
- بررسی و کنترل محاسبات ساختمان های بلند مرتبه و طرح های ساختمان های عمومی

لازم به ذکر است مرکز اسناد تخصصی فنی و مهندسی مرحوم حبیبی و مرکز مطالعات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح از زیر مجموعه های این سازمان به شمار می روند که به شرح وظایف و مأموریت آنها به اختصار اشاره می شود :
- کتابخانه و مرکز اسناد با سرویس دهی به بیش از 7000 نفر عضو و داشتن منابع غنـی از کتب تخصصی و به روز اطلاعات مورد نیاز جامعه متخصص از جمله مدیران پروژه ، مشاورین و دانشجویان را پاسخگویـی می نماید .
- مرکز مطالعات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح این سازمان نیز با داشتن آزمایشگاه های مجهز ، اقدامات پشتیبانی پروژه ها در مراحل مختلف ( از امکان سنجی تا اجرا ) در قالب انجام آزمایشات ژئو تکنیک و مکانیک خاک ، بتن ، آسفالت و .... را بر عهده داشته و از ارکان مهم سازمان به شمار می رود .

گروه های تخصصی سازمان:
فعالیت ها و اقدامات فنی و برنامه ریزی سازمان بر اساس ماهیت و محتوی، در زیرمجموعه های فعال و گروه های تخصصی آن به شرح ذیل جای گرفته و در پیشبرد پروژه ها با هم همکاری دارند:
- گروه پل و بزرگراه ها
- گروه تونل های درون شهری
- گروه مقاوم سازی و نگهداشت پل ها
- گروه آب های سطحی
- گروه معماری و شهرسازی
- گروه نقشه برداری و GIS
- گروه برنامه ریزی و توسعه

هیات های بررسی:
سازمان مشاور در جهت کنترل کیفیت و حصول اطمینان از نتایج مطالعات، از هیات های بررسی برای بررسی و تصیب مطالعات طرح ها حسب مورد استفاده می نماید.
این هیات ها به شرح ذیل از صاحب نظران، متخصصان و کارشناسان خبره مرتبط با موضوع تشکیل شده اند:
- هیات بررسی آب های سطحی
- هیات بررسی برآورد
- هیات بررسی تونل
- هیات بررسی سازه
- هیات بررسی سیویل
- هیات بررسی ژئوتکنیک
- هیات بررسی معماری و شهرسازی
- هیات بررسی مقاوم سازی