04/26/2018 - پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران » درباره ما » معرفی سازمان


معرفی سازمان

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران از جمله سازمان های جدیدی است که در تشکیلات متحول شهرداری پدید آمد تا در وحله اول به حوزه معاونت فنی و عمرانی و در مجموع به کلیه دستگاه ها و حوزه های مرتبط با شهرداری و در صورت لزوم به حوزه های متقاضی خارج از شهرداری در امور فنی و مهندسی و شهرسازی خدمات خود را ارائه نماید.
سال 1370 آغاز رسمی فعالیت های سازمان مشاور محسوب می شود. در این سال علاوه بر ارائه خدمات به طرف های قرارداد، به رشد و توسعه خود نیز پرداخت و با جذب نیروهای جدید و متخصص و دریافت سفارش های تازه و انجام خدمات مشاوره، توانست گذشته از اعلام موجودیت، امکانات، تنوع توانایی ها و کارآمدی خود را نیز به عنوان یکی از سازمان های بزرگ مهندس مشاور، در عمل نشان دهد.
سازمان مشاور در راستای پاسخگویی به نیازهای توسعه شهر تهران، برنامه ریزی، مطالعات و طراحی پروژه های بسیاری را تا کنون به انجام رسانده و یا در دست مطالعه دارد. روش اصلی کار سازمان عمدتا مدیریت، هدایت و راهبری پروژه ها است و از مشاورین توانمند برای رسیدن به اهداف خود استفاده می نماید. هم اکنون با بیش از 250 شرکت مهندسین مشاور قرارداد همکاری داشته و همچنین قریب به 1500 قرارداد فنی با شرکت های مهندسین مشاور منعقد کرده است.
سازمان مشاور در زمینه های مختلف فنی و مهندسی فعال بوده و به پژوهش، مطالعه و طراحی و در بسیاری موارد به اعلام نظر کارشناسی در زمینه های تخصصی پرداخته است و در این راستا می تواند مرجعی قابل اتکا و صاحب نظر در رسته های فنی و مهندسی مرتبط با گرایش عمران و شهرسازی به شمار رود.

فعالیتهای سازمان :
فعالیت ها و اقدامات سازمان بر اساس ماهیت و محتوی ، در زیر مجموعه های فعال آن جای گرفته و معنا می یابد که به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد :

معاونت فنی و مهندسی :
این معاونت ، مدیریت کلیه اقدامات فنی سازمان را که در قالب پروژه های تعریف شده در  مدیریت های تخصصی مختلف مفهوم می یابند را بر عهده دارد .
این مدیریت ها شامل : آبهای سطحی، نقشه برداری ، معماری و شهرسازی، پل و بزرگراه، مقاوم سازی و نگهداشت پل و ابنیه،  تونل ، تدوین ضوابط و معیارهای فنی،کارشنـاسی های ارجاعـی و نظارت عالیه بر طراحی و مطالعات تعدادی از پروژه های منعقده در مناطق شهرداری و سایر سازمانها .
هسته های کارشناسی و تصمیم گیری تحت پوشش معاونت فنی و مهندسی سازمـان شامـل : هیئت هـای بررسـی آب های سطحی، برآورد، تونل، سازه، سیویل، ژئوتکنیک، بررسی معماری و شهرسازی،بررسی مقاوم سازی، کمیته فنی، کمیته قراردادها و کمیته تأخیرات می باشد .
 
معاونت پشتیبانی :
این معاونت وظیفه پشتیبانی از واحدهای فنی شامل : مدیریت گروه برنامه ریزی و توسعه، امور مالی، امور اداری، رفاهی و آموزش، مراکز اسناد فنی و تخصصی و کتابخانه، فناوری اطلاعات و خدمات پشتیبانی را عهـده دار می باشد.

مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح :
این مرکز مسئولیت اقدامات پشتیبانی پروژه ها (در مراحل مختلف : امکان سنجی تا اجرا) را در قالب انجام آزمایشات مختلف، ژئوتکنیک، مکانیک خاک، بتن، آسفالت بر عهده داشته و یکی از اجزای مهم فعالیت سازمان بشمار می آید .

طرح های پژوهشی

در عرصه طرح های پژوهشی که تا کنون در سازمان به انجام رسیـده است می توان به چنـد مورد عمـده به شرح زیر اشاره کرد:
- مطالعات ساماندهی صنایع تهران
- اولویتهای طراحی و اجرائی شبکه بزرگراهی شهر تهران
- محیط شهری بدون مانع ( مناسب سازی محیط شهری)
- تهیه طرحهای ویژه در گستره های خاص
- استخوانبندی شهر تهران
- نظام هدایت و کنترل توسعه شهر تهران
- بهبود روش کنترل ساخت و ساز شهری
- بررسی و مطالعه مشخصات و روش تولید بتن خشک به منظور استفاده در اجرای سازه ها
- مطالعات جامع بررسی تأثیر آبهای سطحی و زیر سطحی در ایجاد بحران برای شهر تهران
- آب شستگی پایه پلها
- تهیه راهنمای رفع مشکلات و معایب لرزه ای پلها
- مطالعات جامع ژئو تکنیک در خصوص مشکلات ناشی از حفر چاههای جذبی در محدوده مرکزی شهر تهران
- مطالعه و شناسائی مصالح سنگی مناسب جهت تولید بتن و آسفالت در سطح شهر تهران
- مطالعه بر روی خاکهای ریز دانه نیمه اشباع جنوب تهران به منظور تعیین پارامترهای مکانیکی خاک
- استفاده از فضاهای زیر سطحی شهر تهران
- تهیه راهنمای طراحی شبکه ها و تقاطعهای غیر همسطح از دیدگاه شهرسازی
- طراحی ایستگاههای مانیتورینگ (پایش) شبکه آبهای سطحی
- تهیه استاندارد سازمان های پروژه محور