ایستگاه تهویه تونل نیایش 95/04/12

ایستگاه تهویه تونل نیایش 95/04/2

اجرای تست دود و حریق در تونل نیایش 94/06/30

مراسم آغاز بهره برداری آزمایش از تونل جنوبی نیایش و ورودی کردستان 92/02/01

تونل جنوبی نیایش 92/01/31

افتتاح تونل نیایش 91/11/28

بازدید سردار رحیمی از تونل نیایش 91/11/19

مراسم تقدیر از دست اندرکاران تونل نیایش 91/11/14

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پروژه صدر - نیایش 91/10/07

تونل نیایش 91/11/04

تونل نیایش 91/10/04

تونل نیایش 91/09/18

بازدید و جلسه با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران 91/09/01

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از کارخانه سگمنت سازی 9106/08

بازدید نمایندگان مجلس خبرگان از تونل نیایش 91/08/15

بهره برداری همزمان از زیرگذر قیطریه و ادامه تعریض خیابان 35 متری قیطریه 91/08/13

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پروژه صدر- نیایش 91/07/26

زیرگذر قیطریه 91/07/24

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای شهر از کارخانه سگمنت سازی 91/07/18

بازدید نمایندگان مجلس از پروژه صدر - نیایش 91/07/18

زیرگذر قیطریه 91/07/09

کارخانه شماره 2 سگمنت سازی 91/06/29

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) از کارخانه سگمنت سازی 91/06/02

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پروژه صدر - نیایش 91/06/01