06/20/2018 - چهارشنبه 30 خرداد 1397

ورود اعضا

لیست آثار پژوهشی سازمان

در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران در بخشهای مختلف عمرانی از جمله:  آسفالت ، مدیریت پروژه ، تعمیر و نگهداری پل ها و ... تحقیقات وسیعی صورت گرفته است.

آثار پژوهشی سازمان

 

مدیریت پروژه (مقالات پروژه pdf.) :
مدیریت دانش و مستندسازی در پروژه ها 
مدیریت متعالی و جامع پروژه های شهری 
تجزیه و تحلیل نقش مدیریت طرح در نظام فنی و اجرایی کشور 
مدیریت پروژه و شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی 
مدیریت اجرائی کارفرما در سدهای بزرگ ایران 
تجزیه و تحلیل علل تاخیرات در بخش مهندسی پروژه های EPC پتروشیمی (مطالعه موردی) 
تحلیلی برعوامل تغییرات زمان وهزینه در پروژه های سدسازی و میزان تاثیر کارفرما، مشاور و پیمانکاران درآن 
 
 

آسفالت :
اجرای عملیات آسفالت حفاظتی (میکروسرفیسینگ) برای اولین بار در ایران
بررسی نتایج اندازه گیری مقاومت لغزشی روسازی آسفالتی با استفاده از دستگاه پاندول
قیر امولسیون
Durability assessment of asphalt mixtures by anti stripping additives
Testing and appraisal of Lucobit polymer effect as an additive on asphalt mixture performance

 

پل ها :
تعمیر، نگهداری و مقاوم سازی پل ها حفاظت از سرمایه بزرگ شهر تهران
نرم افزار مدیریت پل های شهری
شناسه عمومی پل ها
سیستم های نوین زهکشی ارتجاعی

 


کتاب تونل رسالت :
مشخصات دست اندرکاران  

توضیحات کلی 1  

توضیحات کلی 2 

مشخصات تونل رسالت 1 

مشخصات تونل رسالت 2 

احجام اصلی پروژه 

تاسیسات و مشخصات تجهیزات تاسیسات  

مشخصات تجهیزات تاسیسات 2

ضرورت مطالعات ترافیک و روش آن

شبیه سازی طرح 

سیستم مدیریت و کنترل و ترافیک 

اطلاعات در مرکز کنترل تونل و انواع تابلوها 

مشخصات فنی تابلوها و سیستم شمارشگر خودرو 

نحوه عملکرد تشخیص اتوماتیک حادثه 

چگونگی ساخت پایدارسازی

روش های حفاری و خاکبرداری و سازه نگهبان 

پوشش نهایی و ایزولاسیون تونل

ایزولاسیون تونل 2 

ابزار دقیق و رفتارسنجی

ایمنی و مدیریت و برنامه ریزی

مشکلات و موانع

ایجاد تسهیلات 

نمودار گرافیکی پیشرفت فیزیکی و هزینه ها در زمان مدیریت شهرداران