02/24/2018 - شنبه 5 اسفند 1396

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران » درباره ما » مدیران


مدیران

پیروز حناچی

اسماعیل مفیدی

غلیرضا رحمانی

عباس ذوالقدر

قاسم مالدار

مهدی پورهاشمی

محمدحسن وساق

یحیی رضایت

پروانه ستوده

تقی تقی پور

بهرام خرم

مهدی آبشاری

احمد رضا تمجیدیان

مهدی حق پرست

عباس نگهدار

محمد اشجعی

مسلم دارابی

امیر مرشدی زاده

محمد مهدی سبحانی

مسعوده سهرابی

احمد والی نژاد

علیرضا معصومی

سینا دوستی

کمال اردهالی زاده

فاضل نیکزاد

مهدی ذوالفقاریان

زهرا فتحی

حبیب سرکمریان

مجید صادقی

پرویز فرجادی

محسن فکور

مجید شبانی