08/20/2017 - يكشنبه 29 مرداد 1396

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران » درباره ما » مدیر عامل


مدیر عامل

  علی امام

متولد 1349 –  تهران
ليسانـس عمران از دانشگاه تهران
فوق ليسانـس عمران - سازه های هیدرولیکی از دانشگاه تهران
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

سوابق اجرایی:

1-کارشناس دفتر فنی تا معاون فنی کارگاه سد و نیروگاه کارون 3 (1380-1375))
2-معاون فنی کارگاه سد ماملو (1383-1380)
3-سرپرست کارگاه تصفیه خانه شماره دو کرج (1385-1383)
4-سرپرست کارگاه سد ماملو (1386-1385)
5- مدیر طرح منطقه 4 آزادراه تهران-شمال (1387-1386)
6- قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیرت بحران شهرتهران (1388-1387)
7- قائم مقام معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران (1391-1388)
8- عضو هیات مدیره سازمان مهندسی و عمران شهر تهران (1388 تا کنون)
9- مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران (1391 تا کنون)