05/21/2018 - دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

ورود اعضا

» معاونت » نهادهای وابسته » سازمان مهندسی و عمران شهر تهران » درباره ما » مدیر عامل


مدیر عامل

احسان نوش آبادی  احسان نوش آبادی

متولد :  1350 -  کاشان
ليسانـس عمران 

سوابق اجرایی:

1- مدیر پروژه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
2- جانشین مجری طرح های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
2- مدیر کارخانجات آسفالت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
3- معاون اجرایی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران (1394 تا 1396)
4- مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران (1396 تا کنون)