تعمیر و نگهداری پل های سواره رو

امروزه در كشورهاي مختلف دنيا بخش عظيمي از بودجه صرف تعمير و نگهداري پلهاي سواره رو مي گردد. از آنجا كه پلهاي شهر تهران از سرمايه هاي ملي مي باشد، حفظ و نگهداري پلها همواره در اولويت دغدغه هاي شهرداري تهران قرار داشته است. تحقيقات انجام گرفته در دنيا نشانگر آن است كه تعويض يك پل حدود 30 برابر ساخت يك پل جديد هزينه بردار است لذا از آنجايي كه لزوم تعميرات و نگهداري پلها بيش از ساختمان ها و سازه هاي ديگر آشكار گرديده است هم اكنون برنامه تعمير و نگهداري پل های شهر تهران در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته است.

به عنوان نمونه پل قلعه مرغي از پلهايي بوده است كه همواره به علت لرزش و تكان هاي شديد براي سكنه حومه پل ايجاد مزاحمت مي نموده است و در اين راستا اين پل براي اولين بار در شهر تهران در طرح مطالعاتي و بهسازي لرزه اي قرار گرفته و با گذاشتن سنسور و بررسي رفتارهاي سازه اي پل، علل خرابي پل مشخص گرديده است.

تعمير اين پل كه شامل اصلاح عناصر سازه اي از قبيل نئوپرن ها و همچنين عناصر غير سازه اي از قبيل درزهاي انبساط و روسازي عرشه بود كه پس از تعمير پل مذكور با عمليات سنسورگذاري مشخص گرديد كه لرزش هاي موجود پل طبق آئين نامه هاي استاندارد از حد مجاز كمتر شده است و رضايت شهروندان حومه پل نشانگر مرتفع شدن مشكلات پل مذكور مي باشد.


تا قبل از سال 91 این بخش توسط سازمان مهندسی و عمران شهر تهران راهبری می شد اما هم اکنون واحد تعمیر و نگهداری پل های سواره رو زیر نظر شرکت یادمان سازه دنبال می گردد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.