خاتمه

برای مشاهده پروژه های خاتمه یافته اینجا را کلیک کنید.

پل های عابر پیاده

واحد پلهای عابر پیاده در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با سرپرستی مهندس نایبی فعالیت خود را در زمینه امور احداث، اصلاح، جابجایی، انتقال، حمل، نصب و جمع آوری پلهای پیاده رو آغاز و دنبال می کند. شرکت زیرساخت گستر قائم به عنوان مشاور و شرکت توانکاران صنعت پارس به عنوان پیمانکار در این زمینه با سازمان همکاری می نمایند.برآورد احجام كاری برای هر پل :

برآورد احجام كاری برای هر پل

پل های عابرپیاده در حال اجرا سال 1396