12/01/2015 - سه شنبه 10 آذر 1394

ورود اعضا

» پروژه ها » سازمان مهندسی و عمران » آسفالت


معرفی واحد تولید و اجرای عملیات آسفالت

توليد آسفالت توسط سازمان در چهار كارخانه آسفالت بنام كارخانجات 6، 7، 8 و 9 انجام مي پذيرد. تاپيش از نصب و راه اندازي كارخانه 9، توان توليد اسمي كارخانجات سازمان 520 تن درهر ساعت بود. با راه اندازي اين كارخانه، توان توليد با 46 درصد افزايش به 760 تن در هر ساعت رسيده است. چنانچه توان عملي توليد در فصول كاري مبناي محاسبه قرار گيرد، ظرفيت توليد ساعتي از 330 تن با 73 درصد افزايش به 570 افزايش يافته است.

کارخانجات و ظرفیت تولید آسفالت در سازمان بشرح ذیل می باشند :

 


كليه تجهيزات لازم براي توليد، اجرا و كنترل كيفي آسفالت گرم در كارگاههاي سازمان وجود دارد. از جمله انواع سنگ شكنها و سيستمهاي شستشو و تفكيك مصالح شكسته، استخرها و مخازن ذخيره قير، ماشين آلات سنگين جهت بهره برداري از معادن مصالح سنگي خام، ماشين آلات حمل مصالح سنگي و قير، و آزمايشگاه كنترل كيفيت. در زمينه اجراي آسفالت، سازمان داراي 6 اكيپ پخش، لكه گيري دستي و بلوپچر مي باشد.

ليست ماشين آلات در اختيار واحد توليدات و اجراي عمليات آسفالتي براي  بشرح زير است: