پل جناح در شب 92/03/12

بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح شیخ فضل اله - جناح 92/02/18

تقاطع شیخ فضل اله - جناح 92/02/16

تقاطع شیخ فضل اله - جناح 92/02/04

پل جناح 92/01/26

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران ) از پل جناح 92/01/21

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران ) از پل جناح 92/01/11

بزرگراه جناح 91/12/27

بازدید دکتر شریفی(قائم مقام شهردار تهران ) از جناح 91/12/16

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) 91/12/08

تقاطع شیخ فضل اله-جناح 91/12/06

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار تهران )از پروژه شیخ فضل اله - جناح 91/11/30

پل جناح 91/10/12

تقاطع بزرگراه شيخ‌فضل‌الله با بزرگراه جناح 91/07/10

پل جناح 91/06/07

تقاطع غیرهمسطح شیخ فضل اله - جناح 91/05/15

پل جناح 91/04/11

پل جناح 91/02/30

پل تقاطع شیخ فضل اله - جناح 91/01/23

تقاطع شیخ فضل اله - جناح 91/01/14

پل جناح 90/11/18

پل جناح 90/10/06

پل جناح 90/09/08

پل جناح 90/07/25

بازدید دکتر حسینی(معاون فنی و عمرانی شهردار تهران ) 90/06/06

تقاطع بزرگراه های شیخ فضل الله - جناح 90/05/02

تقاطع بزرگراه های شیخ فضل الله - جناح 90/03/30

بازدید مهندس مونسان (مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران ) از بزرگراه جناح - شیخ فضل الله 90/03/01

پل جناح 90/02/13

احداث پل جناح 89/10/22