بازدید عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از پروژه ساماندهی سرشاخه تونل اصفهانک 96/12/12

بازدید اعضای شورای شهر از پروژه آب های سطحی بزرگراه آزادگان 95/01/21

بازدید مهندس یعقوبی(مدیر عامل شرکت خاکریزآب) از پروژه احداث کانال کمکی سرخه حصار 94/08/27

بازدید مهندس جاوید(معاون فنی و عمرانی شهردار) از پروژه های شرکت خاکریزآب 94/05/17

تلاش برای بهره برداری از دو پروژه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی تا پایان سال جاری 92/11/06

بازدید دکتر شریفی(قائم مقام شهردار تهران) از پروژه جمع آوری آب های سطحی 92/09/26

مراسم پایان عملیات حفاری تونل کمکی کانال ابوذر 91/10/26

بازدید از پروژه های خاکریز آب 91/08/02

آغاز به کار دستگاه حفار TBM در پروژه تونل کمکی کانال ابوذر 90/11/24

جلسه و بازدید دکتر حسینی(معاون فنی و عمرانی شهردار) 90/07/19

افتتاح همزمان پل تقاطع باکری-لاله، پل تقاطع یادگار-دامپزشکی و 9 پروژه خاکریزآب واقع در بزرگراه باکری 90/02/31

مراسم افتتاح 9 پروژه جمع آوری آب های سطحی 89/08/10

مراسم افتتاح 9 پروژه جمع آوری آب های سطحی 89/08/10