12/21/2014 - يكشنبه 30 آذر 1393

ورود به سایت

» گزارش تصویری » دریاچه چیتگر


 دریاچه خلیج فارس ( چیتگر) 04/06/93


  
 مهمان های تازه وارد دریاچه 26/09/92


  
 افتتاح فاز نخست دریاچه شهدای خلیج فارس 15/02/92


  
 دریاچه چیتگر 02/02/92


  
 دریاچه چیتگر 29/01/92


  
 بازدید دکتر شریفی از چیتگر 21/01/92


  
 دریاچه چیتگر 18/01/92


  
 بازدید دکتر شریفی از دریاجه چیتگر 11/01/92


  
 دریاچه چیتگر 07/01/92


  
 بازدید دکتر شریفی از دریاچه چیتگر 16/12/91


  
 بازدید دکتر حسینی از دریاچه چیتگر 30/11/91


  
 دریاچه چیتگر 08/11/91


  
 بازدید دکتر شریفی از دریاچه چیتگر 26/10/91


  
 دریاچه چیتگر 21/09/91


  
 دریاچه مصنوعی چیتگر 25/07/91


  
 دریاچه چیتگر 05/06/91


  
 بازدید دکتر شریفی از پروژه دریاچه چیتگر 04/06/91


  
 دریاچه چیتگر 04/05/91


  
 بازدید دکتر شریفی از چیتگر، کاروانسراسنگی1، خرازی، کارخانه سگمنت سازی 24/03/91


  
 دریاچه چیتگر و بند انحرافی 17/03/91


  
 بازدید شهردار بشکک از دریاچه چیتگر 31/01/91


  
 بند انحرافی رودخانه کن به دریاچه چیتگر 07/12/90


  
 دریاچه چیتگر 19/11/90


  
 دریاچه چیتگر 05/10/90


  
 دریاچه چیتگر 09/08/90


  
 بازدید دکتر شریفی از دریاچه چیتگر 05/08/90


  
 بازديد دكتر حسيني و دكتر شريفي از درياچه چيتگر15/6/90


  
 بازدید دکتر قالیباف از دریاچه چیتگر19/05/90


  
 بازدید دکتر قالیباف از دریاچه چیتگر 08/04/90


  
 بازدید دکتر حسینی 18/02/90


  
 28/10/89


  
 کلنگ زنی 03/07/89


  

حق انتشار برای معاونت فنی و عمرانی محفوظ است