مراسم افتتاح ادامه بزرگراه خرازی 91/07/08

بزرگراه همت غرب (شهید خرازی) 91/07/02

بزرگراه خرازی 91/06/21

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) از بزرگراه خرازی 91/06/04

ادامه بزرگراه خرازی 91/06/01

بزرگراه خرازی (همت غرب) حدفاصل آزادگان تا وردآورد 91/05/04

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) از پروژه ادامه بزرگراه خرازی 91/03/24

ادامه بزرگراه خرازی 91/03/22

بزرگراه شهید خرازی 91/02/26

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از تندروهای آزادگان و ادامه بزرگراه شهید خرازی 91/02/03

ادامه بزرگراه شهید خرازی 91/01/08

ادامه همت غرب (شهید خرازی) 90/11/09

ادامه همت غرب (شهید خرازی) 90/09/06

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) از پروژه ادامه همت غرب 90/08/05

بازديد دكترحسيني (معاون فنی و عمرانی شهردار) و دكتر شريفي (قائم مقام شهردار) از همت - غرب 90/06/15

بارگذاری دینامیکی شمع ستونها در پروژه ادامه بزرگراه خرازی برای اولین بار در ایران 90/05/23

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پروژه ادامه بزرگراه همت غرب 90/04/08

ادامه بزرگراه خرازی 89/10/28

ادامه بزرگراه خرازی 89/08/19