پل شهید کریمی 93/06/24

تقاطع بزرگراه امام علی با خاوران 92/10/18

بازدید دکتر شریفی(قائم مقام شهردار تهران) از پروژه بزرگراه امام علی 92/08/14

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران) از پهنه پیرامونی بزرگراه امام علی 92/07/30

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از پروژه امام علی 92/07/23

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از حاشیه بزرگراه امام علی 92/07/22

آغاز بهره برداری از ادامه بزرگراه امام علی 92/03/03

مراسم قدردانی از دست اندرکاران پروژه بزرگراه امام علی 92/02/31

بزرگراه امام علي 92/02/30

بزرگراه امام علی حدفاصل پل آغاز تا خیابان دماوند 92/02/28

بزرگراه امام علی حدفاصل فتاحی تا سبلان شمالی 92/02/25

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از بزرگراه امام علی 92/02/23

بزرگراه امام علی 92/02/22

بازدید مهندس چمران رئیس شورای شهر تهران از پروژه امام علی 92/01/30

بازدید دکتر شریفی(قائم مقام شهردار تهران) و رئیس ستاد اقامه نمازجمعه تهران از پروژه امام علی 92/01/24

ادامه بزرگراه امام علی 92/01/20

بازدید دکتر شریفی(قائم مقام شهردار تهران) از بزرگراه امام علی 92/01/17

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران) از بزرگراه امام علی 92/01/10

بازدید مدیران ارشد شهرداری تهران از بزرگراه امام علی 92/01/06

بازدید دکترحسینی از ادامه بزرگراه امام علی 91/12/21

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران) و دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پروژه امام علی 91/12/12

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پروژه امام علی 91/11/18

بازدید دکترشریفی(قائم مقام شهردار تهران) از ادامه بزرگراه امام علی 91/11/07

ادامه بزرگراه امام علی 91/10/18

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پروژه ادامه بزرگراه امام علی 91/10/07

بزرگراه امام علی از پل آغاز تا بزرگراه خاوران 91/09/11

افتتاح 10 تقاطع امام علی حدفاصل میدان محلاتی تا پل صاحب زمان 91/09/08

بزرگراه امام علی 91/08/29

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از پروژه ادامه بزرگراه امام علی 91/08/17

بزرگراه امام علی (ع) 91/08/03

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران) 91/07/29

میدان محلاتی 91/07/24

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) و دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران) از ادامه بزرگراه امام علی 91/07/15