11/30/2015 - دوشنبه 9 آذر 1394

ورود اعضا

» گزارش تصویری » بزرگراه امام علی


پل شهید کریمی 93/06/24

بازدید دکتر شریفی از پروژه بزرگراه امام علی 91/05/14

89/07/19

89/11/06

89/11/18

تقاطع بزرگراه امام علی با خاوران 92/10/18

بازدید دکتر شریفی ار پروژه بزرگراه امام علی 92/08/14

بازدید دکتر شریفی از پهنه پیرامونی بزرگراه امام علی 92/07/30

بازدید از پروژه امام علی 92/07/23

بازدید دکتر حسینی از حاشیه بزرگراه امام علی 92/07/22

آغاز بهره برداری از ادامه بزرگراه امام علی 92/03/03

مراسم قدردانی از دست اندرکاران پروژه بزرگراه امام علی 92/02/31

بزرگراه امام علي 92/02/30

بزرگراه امام علی حدفاصل پل آغاز تا خیابان دماوند 92/02/28

بزرگراه امام علی حدفاصل فتاحی تا سبلان شمالی 92/02/25

بازدید دکتر حسینی از بزرگراه امام علی 92/02/23

بزرگراه امام علی 92/02/22

بازدید مهندس چمران از پروژه امام علی 92/01/30

بازدید دکتر شریفی و رئیس ستاد اقامه نمازجمعه تهران از پروژه امام علی 92/01/24

ادامه بزرگراه امام علی 92/01/20

بازدید دکتر شریفی از بزرگراه امام علی 92/01/17

بازدید دکتر شریفی از بزرگراه امام علی 92/01/10

بازدید مدیران ارشد شهرداری تهران از بزرگراه امام علی 92/01/06

 بازدید دکترحسینی از ادامه بزرگراه امام علی 91/12/21


  

بازدید دکتر شریفی و دکتر حسینی از پروژه امام علی 91/12/12

بازدید دکتر قالیباف از پروژه امام علی 91/11/18

بازدید دکترشریفی از ادامه بزرگراه امام علی 91/11/07

ادامه بزرگراه امام علی 91/10/18

بازدید دکتر قالیباف از پروژه ادامه بزرگراه امام علی 91/10/07

بزرگراه امام علی از پل آغاز تا بزرگراه خاوران 91/09/11

افتتاح 10 تقاطع امام علی حدفاصل میدان محلاتی تا پل صاحب زمان 91/09/08

بزرگراه امام علی 91/08/29

بازدید دکتر قالیباف از پروژه ادامه بزرگراه امام علی 91/08/17

بزرگراه امام علی (ع) 91/08/03

بازدید دکتر شریفی 91/07/29

میدان محلاتی 91/07/24

بازدید دکتر حسینی و دکتر شریفی از ادامه بزرگراه امام علی 91/07/15

بازدید دکترشریفی از بزرگراه امام علی 91/07/03

امام علی از پل آغاز تا میدان سبلان 91/06/12

بازدید دکتر شریفی از پزرگراه امام علی(ع) و پروژه یادگار امام (ره) 91/05/28

بزرگراه امام علی حدفاصل سبلان تا خیابان دماوند 91/05/10

بازدید دکتر شریفی از پروژه ادامه بزرگراه امام علی 91/05/07

بازدید دکتر قالیباف از پروژه بزرگراه امام علی 91/04/28

بازدید دکتر شریفی از بزرگراه امام علی حدفاصل پل آغاز تا خیابان منصور 91/04/24

بازدید دکتر شریفی از بزرگراه امام علی حدفاصل پل آغاز تا انتهای اتابک 91/04/17

بزرگراه امام علی حدفاصل پل آغاز تا پل سبلان 91/04/13

بازدید دکتر قالیباف از پروژه بزرگراه امام علی 91/04/07

بازدید دکتر شریفی از پروژه امام علی 91/04/03

بزرگراه امام علی 91/03/30

بازدید دکتر شریفی از بزرگراه امام علی 91/03/27

بازدید دکتر شریفی از پروژه ادامه بزرگراه امام علی حدفاصل پل آغاز تا خاوران 91/03/20

بازدید دکتر قالیباف از پروژه امام علی حدفاصل پل آغاز تا خاوران 91/03/10

بازدید دکتر شریفی و دکتر حسینی از قطعه انتهایی بزرگراه امام علی در شهر ری 91/02/19

بازدید از بزرگراه امام علی 91/02/11

بازدید از بزرگراه امام علی 91/01/22

ادامه بزرگراه امام علی (دولت آباد) 90/12/10

امام علی 90/12/02

بازدید دکتر قالیباف از بزرگراه امام علی(حدفاصل دولت آباد تا کمربندی شهرری) 90/10/28

بزرگراه امام علی 90/10/13

بزرگراه امام علی از پیروزی تا محلاتی 90/08/21

پروژه امام علی 90/08/02

جلسه و بازدید دکتر حسینی 90/07/19

بزرگراه امام علی حدفاصل نیکنام تا سرآسیاب 90/07/16

بازدید دکتر قالیباف از پروژه امام علی به سمت جنوب تا آزادگان 90/05/26

بازدید دکتر حسینی از بزرگراه امام علی 90/04/06

بازدید اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر 90/03/20

بازدید دکتر حسینی از بزرگراه امام علی 90/02/27