افتتاح تقاطع های احمدآباد و سعید آباد 92/06/02

بزرگراه آزادگان تقاطع احمدآباد و سعیدآباد 92/05/30

بزرگراه آزادگان تقاطع سعیدآباد و تقاطع احمد آباد 92/03/29

بهـره‌بـرداري از قطعـه‌ نهـايـي تنـدروهـاي بـزرگـراه آزادگـان 91/12/27

بزرگراه آزادگان 91/12/24

بازدید دکترحسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از ادامه بزرگراه آزادگان 91/12/21

بازدید دکتر شریفی(قائم مقام شهردار) و دکتر حسینی(معاون فنی و عمرانی شهردار) 91/12/12

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از آزادگان 91/12/08

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از بزرگراه آزادگان 91/11/30

افتتاح 10 کیلومتر از بزرگراه آزادگان 91/09/20

بزرگراه آزادگان 91/08/01

بزرگراه آزادگان 91/07/04

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) از بزرگراه آزادگان 91/06/04

افتتاح 2 کیلومتر از بزرگراه آزادگان حدفاصل پل شهید بروجردی تا میدان بسیج 91/05/17

بازدید دکتر حسینی از پروژه بزرگراه آزادگان 91/04/28

بزرگراه آزادگان حدفاصل پل فتح تا ورودی بهشت زهرا 91/04/20

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از بزرگراه آزادگان - بزرگراه آزادگان حدفاصل فتح تا ورودی بهشت زهرا 91/03/23

بزرگراه آزادگان 91/02/18

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از تندروهای آزادگان و بزرگراه شهید خرازی 91/02/03

بزرگراه آزادگان 90/12/20

پل آیت الله سعیدی 90/11/23

بزرگراه آزادگان 90/10/26

جلسه و پروژه بزرگراه آزادگان 90/09/22

بزرگراه آزادگان 90/09/16

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از ادامه بزرگراه آزادگان 90/05/26

بازدید دکتر قالیباف شهردار تهران از بزرگراه آزادگان 90/04/08

بازدید از آزادگان 90/03/25

تقاطع آزادگان - فتح 90/03/08

طرح استقبال از بهار - اسفند 89 - بزرگراه آزادگان

بزرگراه آزادگان 89/12/21

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) 89/12/09

بزرگراه آزادگان 89/12/01

بزرگراه آزادگان 89/11/26

بزرگراه آزادگان 89/11/20

بزرگراه آزادگان 89/10/28