مراسم افتتاح پروژه ادامه بزرگراه زین الدین حدفاصل بزرگراه امام علی تا پل پروین 90/07/30

ادامه بزرگراه زین الدین 90/07/18

بازدید دکترشریفی (قائم مقام شهردار) از بزرگراه زین الدین 90/07/13

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار تهران) از بزرگراه زین الدین 90/06/21

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) از پروژه زین الدین 90/06/12

ادامه بزرگراه زین الدین 90/05/29

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) از پروژه زین الدین 90/05/24

جلسه در خصوص ادامه بزرگراه زین الدین 90/04/18

بازدید مدیران ارشد معاونت فنی و عمرانی از امکان سنجی احداث تقاطع غیرهمسطح بزرگراههای صیاد - زین الدین 90/04/04

بازدید دکتر حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار) و دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) از ادامه بزرگراه زین الدین 90/03/18

بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از ادامه بزرگراه زین الدین 89/12/21

جلسه معاون فنی و عمرانی شهردار درخصوص پروژه ادامه بزرگراه زین الدین 89/12/07

ادامه بزرگراه زین الدین 89/11/09

جلسه و بازدید معاون فنی و عمرانی شهردار از پروژه ادامه بزرگراه زین الدین 89/10/11

ادامه بزرگراه زین الدین 89/09/27

بازدید دکتر قالیباف از ادامه بزرگراه زین الدین 89/08/19

بازدید قائم مقام شهردار تهران از ادامه بزرگراه زین الدین 89/08/05

ادامه بزرگراه زین الدین 89/07/04

بازدید دکتر شریفی (قائم مقام شهردار) از پروژه ادامه بزرگراه زین الدین 88/11/28