09/22/2019 - يكشنبه 31 شهريور 1398

پروژه های شاخص

زيرگذر تقاطع خيابان های استاد معين و آزادی
زيرگذر تقاطع خيابان های استاد معين و آزادی
پیشرفت فیزیکی: 55%
شروع: 1393/05/13
افتتاح: زمستان 1398
بزرگراه شهید نجفی رستگار  و تقاطع های مربوطه
بزرگراه شهید نجفی رستگار و تقاطع های مربوطه
پیشرفت فیزیکی: 83%
شروع: 1388/11/10
افتتاح: فاز اول اسفند 1398
تقاطع غير همسطح بزرگراه های شهيد چمران و جلال آل احمد
تقاطع غير همسطح بزرگراه های شهيد چمران و جلال آل احمد
پیشرفت فیزیکی: 60%
شروع: 1393/08/25
افتتاح: زمستان 1398
احداث بزرگراه 76 متری سعيدآباد (شهید بروجردی)
احداث بزرگراه 76 متری سعيدآباد (شهید بروجردی)
پیشرفت فیزیکی: 61%
شروع: 1393/05/15
افتتاح: فاز یک زمستان 98