07/20/2018 - جمعه 29 تير 1397

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران یکی از بازوهای اصلی شهرداری تهران بشمار میاید که در سال 1369 رسما و تحت این عنوان شروع به فعالیت کرد. وظيفه اين معاونت، انجام پروژه‌های عمرانی در شهر می باشد كه اغلب پروژه‌ها در قالب ساخت پل، بزرگراه، تونـل و ابنيـه تعريف ‌مي‌شوند.

البته فعاليت‌های عمرانی درسطح مناطق نيز به‌ نوعی با هماهنگی ادارات كل و نهادهای وابستـه معاونـت فنی و عمرانی شهرداری صورت ‌می پذيرد و به اين مجموعه عملكردی بايد ساماندهی شبكه جمع‌آوری و مديريت آبهای سطحی و همچنين تعمير، مرمت ، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های شهر تهران را نيز افزود. معاونت فنی و عمرانی شامل 3 اداره كل و 5 نهاد وابسته ( 3 سازمان و 2 شركت ) می باشد.

درختواره ماموریت ها و وظایف کلان معاونت فنی و عمرانی

پروژه های شاخص

سازمان ها و شرکت ها
سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
سازمان مهندسی و عمران
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
سازمان مشاور فنی و مهندسی
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
سازمان عمرانی مناطق
شرکت خاکریز آب
شرکت خاکریز آب
شرکت یادمان سازه
شرکت یادمان سازه