12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397

معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران یکی از بازوهای اصلی شهرداری تهران بشمار میاید که در سال 1369 رسما و تحت این عنوان شروع به فعالیت کرد. وظيفه اين معاونت، انجام پروژه‌های عمرانی در شهر می باشد كه اغلب پروژه‌ها در قالب ساخت پل، بزرگراه، تونـل و ابنيـه تعريف ‌مي‌شوند.

البته فعاليت‌های عمرانی درسطح مناطق نيز به‌ نوعی با هماهنگی ادارات كل و نهادهای وابستـه معاونـت فنی و عمرانی شهرداری صورت ‌می پذيرد و به اين مجموعه عملكردی بايد ساماندهی شبكه جمع‌آوری و مديريت آبهای سطحی و همچنين تعمير، مرمت ، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های شهر تهران را نيز افزود. معاونت فنی و عمرانی شامل 3 اداره كل و 5 نهاد وابسته ( 3 سازمان و 2 شركت ) می باشد.

درختواره ماموریت ها و وظایف کلان معاونت فنی و عمرانی

پروژه های شاخص

بزرگراه شهید صیاد شیرازی و تقاطع بزرگراه های امام علی، صیاد شیرازی و بزرگراه ارتش
بزرگراه شهید صیاد شیرازی و تقاطع بزرگراه های امام علی، صیاد شیرازی و بزرگراه ارتش
پیشرفت فیزیکی: 85%
شروع: 1393/05/25
افتتاح: فاز اول: خرداد 1397 فازدوم: شهریور 1397
تقاطع غير همسطح بزرگراه هاي شهيد چمران و جلال آل احمد
تقاطع غير همسطح بزرگراه هاي شهيد چمران و جلال آل احمد
پیشرفت فیزیکی: 36%
شروع: 1393/08/25
افتتاح: اسفند 1397
احداث و توسعه تقاطع غیرهمسطح آرش-اسفندیار
احداث و توسعه تقاطع غیرهمسطح آرش-اسفندیار
پیشرفت فیزیکی: 98%
شروع: 94/6/30
افتتاح: فاز اول : خرداد1397 - فاز دوم : شهریور 1397
سازمان ها و شرکت ها
سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
سازمان مهندسی و عمران
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
سازمان مشاور فنی و مهندسی
سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
سازمان عمرانی مناطق
شرکت خاکریز آب
شرکت خاکریز آب
شرکت یادمان سازه
شرکت یادمان سازه